SteelPark
Kreatívna fabrika

Navštívte s deťmi zábavné technické centrum SteelPark. Tento projekt je výsledkom aktívnej spolupráce spoločnosti U. S. Steel Košice, s.r.o. a troch vzdelávacích a vedeckých inštitúcií - Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity P. J. Šafárika a Slovenskej akadémie vied. Expozícia ponúka návštevníkom aktívne hranie sa s vyše 50 exponátmi demonštrujúcich príbeh ocele, a to z oblasti hutníctva, geológie, fyziky, chémie, bezpečnosti, strojárstva a ďalších.
Príbeh ocele sa môže odohrávať len v meste, ktorého identita je spojená s výrobou oceľových produktov.

Steelpark je príkladom spolupráce odborníkov odvetví, ktoré doteraz nepracovali v jednom tíme.

Stretli sa vedci, technici a umelci. Komunikovali rôzne svety, rôzne pohľady na kreatívny rozvoj.

Podarilo sa nájsť a pospájať ľudí z košického akademického sveta, ktorí chcú ukázať mladým ľuďom, že svet okolo nás je zaujímavý a to čo je vo vzorcoch bude fungovať aj v Steelparku a je možné sa toho dotknúť.
Tešíme sa na Vašu návštevu.

 
Novinky zo SteelParku
Bádateľské laboratórium (december-február)
Bádateľské prírodovedné laboratórium ponúka nové témy na mesiac DECEMBER 2017 - FEBRUÁR 2018:

1. miestnosť: 
1. Tiene známe - neznáme
 
- Diskusia o princípe zobrazovania rovinným zrkadlom a jeho využití v praxi
- Diskusia o tieňoch a podmienkach ich vzniku
- Vytvoriť dvojitý tieň od osvetleného objektu umiestneného na zrkadle
- Objaviť princíp vzniku dvojitého tieňa a odpovedať na otázku: Vytvára virtuálny obraz tieň?

alebo

2. Natankuj vodu a jazdi (Autíčko na solárny pohon)

- Medzipredmetový charakter (ekológia, chémia, fyzika)
- Skúmať autíčko, ktoré si vyrába vodík pomocou elektrolyzéra
- Formou prezentácie predstavený princíp fungovania palivového článku, ktorý premieňa dodávanú vodu na kyslík a úžitkový vodík poháňajúci automobil
- V závere aktivity preteky s autíčkami, počas kotrej je nutné využiť získané vedomosti a doterajšie skúsenosti.


2. miestnosť: 
3. Ako človek dýcha
 
- Vysvetliť princíp dýchania na zjednodušenom modeli pľúc - na plastovej fľaši s balónikmi
- Merať pretlak a podtlak prostredníctvom senzora tlaku pripojeného k meraciemu prístroju VinciLab
- Zistiť povolenú výšku šnorchla pri potápaní

alebo 

4. Odkiaľ získavame kyslík, ktorý dýchame
 

- Diskutovať o význame kyslíka pre život
- Určiť obsah CO2 a O2 vo vzduchu
- Merať závislosť obsahu CO2 a O2 vo vydychovanom vzduchu na počte výdychov
- Diskutovať o hospodárení rastlín s kyslíkom
- Merať obsah CO2 a O2 vo vrecúšku s rastlinným listom pri rôznych svetelných podmienkach 

Odporúčaná cieľová skupina:
- druhý stupeň ZŠ (6. – 9. ročník),
- stredné školy.

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 žiak/1 hodina/1 téma
Kapacita: max 16 osôb

Rezervácie na aktivity v Bádateľskom prírodovednom laboratóriu  je potrebné dohodnúť si vopred. Kontakt: zuzana.filcakova@k13.sk, martina.matisova@k13.sk,
0917 178 445 alebo 055/300 93 01.


Tešíme sa na vaše rezervácie a vašu návštevu :)
Matematika hrou/Verejnosť/November-December
Víkendy v novembri a decembri budú pre vás a vaše detičky zábavné a hravé s novými matematickými hrami. Prvá hodina prebieha v čase od 14:30 do 15:30. Druhá hodina prebieha v čase od 16:00 do 17:00. Pod vedením lektora si matematiku užijete a zamilujete. 
Pre rozvoj matematických zručností odporúčame maximálne 25 detí v jednej skupine.

Matematika môže byť zábavná. Cieľom tohto workshopu je hravou a zábavnou formou naučiť deti vybrané oblasti matematiky a rozvíjať logické myslenie detí. Témy sa prispôsobujú rôznym vekovým kategóriám detí. 

Veková kategória: 5 - 10 rokov
Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: viď cenník
Kapacita: max 25 osôb
 
Informatika/Informácie ukryté v obrázkoch

SteelPark, zábavné - technické centrum ponúka pre stredné školy novú tému z oblasti informatiky pod názvom "Informácie ukryté v obrázkoch" a pod vedením autora témy RNDr. Mateja Nikoroviča.

Obsah témy "Informácie ukryté v obrázkoch":
- Aká je štruktúra obrázka
- Ako vieme do obrázka skryť dodatočnú informáciu?
- Čo sú binárne obrázky?
- Aký majú význam?
- A čo sa s nimi dá robiť?
- Skryjem obrázok do obrázka

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 žiak/1 hodina
Kapacita: max 25 osôb

Rezervácie na aktivitu je potrebné dohodnúť si vopred.
Rezervácie  možné každú stredu v čase od 9:30 do 11:00.
Kontakt: zuzana.filcakova@k13.sk, martina.matisova@k13.sk,
0917 178 445 alebo 055/300 93 01.

Matematika hrou 2017/2018 (1. polrok)
Matematika hrou  pre 1. stupeň základných škôl (1. - 4. ročník)     

Pre veľký úspech programu "Matematika hrou" pokračujeme ďalej a aj v školskom roku 2017/2018 vám prinášame nové vzdelávacie aktivity pre 1. stupeň základných škôl. Matematika je pripravená hravou – zábavnou formou pod vedením lektora. Pre rozvoj matematických zručností odporúčame maximálne 25 žiakov v jednej skupine.

Matematika môže byť zábavná. Nemyslíme to ako klišé, v SteelParku sa snažíme vytvoriť podnecujúce prostredie, ktoré rozvíja matematické zručnosti detí. Cieľom tohto workshopu je hravou a zábavnou formou naučiť deti vybrané oblasti matematiky a rozvíjať logické myslenie detí. Témy sa obmieňajú a prispôsobujú rôznym vekovým kategóriám žiakov.

Veková kategória: 5 - 10 rokov
Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 žiak/1 hodina/1 téma
Kapacita: max 24 osôb
/V prípade väčších skupín, napr. 35 žiakov, je potrebné žiakov rozdeliť na dve skupiny. Žiakov rozdelíme do dvoch skupín, kým jedna z nich bude na "Matematike hrou", druhá si môže pozrieť exponáty SteelParku so sprievodcom a po hodine sa vymenia./ 

Rezervácie na aktivitu „Matematika hrou“ je potrebné si vopred dohodnúť
telefonicky: +421 917 178 445, 055/300 93 01,
e-mailom: zuzana.filcakova@k13.sk, martina.matisova@k13.sk.

Tešíme sa na Vašu návštevu :)
Bádateľské laboratórium (október-november 2017)
Bádateľské laboratórium ponúka nové témy na mesiac OKTÓBER - NOVEMBER 2017:

1. Čo ukážu váhy?
 
- Čo udáva číslo zobrazené pri vážení na digitálnych váhach? 
- Ukazujú váhy stále rovnakú hodnotu (pri vážení toho istého predmetu)?
- Čo ukážu váhy pri vážení v pohybujúcom sa výťahu?


2. Dokážeme vzduch odvážiť?

- Má vôbec vzduch nejakú hmotnosť?
- Žiaci a študenti si vyskúšajú naplánovať experiment s využitím vopred pripravených pomôcok a určiť hustotu vzduchu na základe zisteného objemu vzduchu v pumpe a hmotnosti lopty. Odmerajú aj objem vzduchu v pumpe pomocou odmerného valca a kvapaliny.


3. Po stopách fyzikálnej veličiny
 
- Pod pojmom fyzikálna veličina nemusíme vnímať len elektrický prúd, dráhu, rovinný uhol, ale čokoľvek, čo vystihuje vlastnosť alebo stav objektu.
- Pri aktivite žiaci a študenti majú za úlohu vymyslieť vlastné fyzikálne veličiny, ktoré im pomôžu v meraní  chrumkavosti chipsov, zipsovosti zipsov a štrngavosti kľúčov.
- Študenti majú k dispozícii niekoľko vzoriek, ktoré testujú použitím aplikácie pre analýzu zvuku v tabletoch.


4. Ako oklamať svoje zmysly?
 
- Optické klamy a ilúzie sú predmetom skúmania tohto workshopu. Žiaci a študenti budú vystavení rôznym podnetom a klamov, ktoré preveria ich zmysly aj úsudky. Okrem toho sa pozrú aj na základy tvorby hologramov. Dokážu si aj nejaký sami vytvoriť?

Odporúčaná cieľová skupina:
- druhý stupeň ZŠ (6. – 9. ročník),
- stredné školy.

Trvanie aktivity: 60 min.
Cena vstupného: 1 euro/1 žiak/1 hodina/1 téma
Kapacita: max 16 osôb

Rezervácie na aktivity v Bádateľskom prírodovednom laboratóriu  je potrebné dohodnúť si vopred. Kontakt: zuzana.filcakova@k13.sk, martina.matisova@k13.sk,
0917 178 445 alebo 055/300 93 01.


Tešíme sa na vaše rezervácie a vašu návštevu :)


 
Prázdniny v SteelParku
Letné prázdniny sa blížia a v SteelParku pripravujeme letné, prázdninové a zábavné programy. V SteelParku Vám chceme ukázať, že aj vedné disciplíny ako Fyzika a Matematika vedia byť zábavné a hravé. 

Otváracie hodiny počas letných prázdnin (júl – august):  
PO: ZATVORENÉ, 
UT – PIA: 11:00 – 18:00 (verejnosť, rezervácie), 
SO – NE: 14:00 – 18:00 (verejnosť, rezervácie). 
Stála expozícia je prístupná počas celých otváracích hodín. Pri väčších skupinách (nad 10 detí) je potrebná rezervácia. Rezervácie sú možné na telefónnom čísle: 0917 178 445 alebo mailom: zuzana.filcakova@k13.skmartina.matisova@k13.sk.  

Okrem Stálej expozície SteelParku Vám ponúkame program: 
* zmena programu vyhradená. 
Utorok a Štvrtok:
11:30 - 13:00 - Matematika "Zázračné čísla"
: hravé počítanie, tangram a jeho výroba, spoznávame geometrické útvary. 
12:30 - 14:00 - Fyzika: Malý vedec - "učený nikto z  neba nespadol": Autíčko na solárny pohon, Súťaž: Labilná tácka. 
13:30 - 15:00 - Matematika "Zázračné čísla": Bludisko: Nájdi cestu do SteelParku, Koľko je hodín?, Aké sú dni v týždni?, Poznáme mesiace v roku?.
14:30 - 16:00 - Fyzika: Malý vedec - "učený nikto z neba nespadol": Magnetizmus: Zahrajme sa na magnety., Ako horí sviečka?.

Streda a Piatok: 
11:30 - 13:00 - Matematika "Zázračné čísla":
matematické omaľovánky, zahrajme si pexeso, hravé počítanie.
12:30 - 14:00 - Fyzika: Malý vedec - "učený nikto z neba nespadol": Ako netopier zachytí náš pohyb?, Magnetizmus v SteelParku.
13:30 - 15:00 - Matematika "Zázračné čísla": bingo, tangram - vyrob si svoj tangram, spoznávame geometrické útvary. 
14:30 - 16:00 - Fyzika: Malý vedec - "učený nikto z neba nespadol": Ako oklamať svoje zmysly?, Vyrobme si 3D okuliare. 

Program Matematika "Zázračné čísla"​ je vhodný pre deti od 5 rokov do 10 rokov. Cieľom programu je hravou a zábavnou formou naučiť deti matematiku a ukázať im, že matematika je len hra s číslami. Kapacita na „Matematiku hrou“ je maximálne 18 detí.

Program „Bádateľské prírodovedné laboratórium“ – Fyzika – Malý vedec – „učený nikto z neba nespadol“ je pripravený pre deti od 10 rokov. V SteelParku chceme motivovať deti k aktívnemu poznávaniu a hlbšiemu pochopeniu vybraných javov. Maximálny počet detí  v jednej skupine je 16

Bádateľské prírodovedné laboratórium – Fyzika – Malý vedec – „učený nikto z neba nespadol“ – témy a krátke opisy:

1.Autíčko na solárny pohon (vhodné pre deti od 10 rokov)
- má medzipredmetový charakter (ekológia, chémia, fyzika)
- náplňou aktivity bude analýza autíčka, ktoré si vyrába vodík pomocou elektrolyzéra. - Vyrobený vodík využíva palivový článok, ktorý dodáva elektromotoru elektrickú energiu. Jednoducho: autíčko sa pohybuje na základe energie získanej z rozkladu vody. Na jeho chod nepotrebuje baterky, ani elektrickú energiu "zo zástrčky" = šetríme životné prostredie. Na konci aktivity budú jednotlivé družstvá súťažiť so svojimi autíčkami, napr. ktoré dôjde najďalej, ktoré vydrží ísť najdlhšie a pod...
 
2.Súboj na labilnej tácke (vhodné pre deti od 10 rokov)
- súťaživou formou stimulovať žiakov k poznávaniu zákonitostí rovnováhy na páke
- kľúčové pojmy: ťažisko telesa, ťažisko sústavy, otáčavý účinok sily a úloha trenia pri vyvažovaní páky, os otáčania, otáčavý účinok sily, momentová veta
- hra je organizovaná ako turnaj s usmerňovanou priebežnou a záverečnou hodnotiacou diskusiou. Deti súťažia vyraďovacím spôsobom jeden proti jednému. Hráč, ktorý je na ťahu, priloží jedno teleso zo spoločného zásobníka na tácku vyváženú na guľovom podstavci / odoberie jedno teleso z vyváženej tácky. Kolo vyhráva hráč, ktorému ako poslednému sa tácka ešte neprevrhla / nedotkla stola.
 
3.Zahrajme sa na magnety (vhodné pre deti od 5 rokov)
- skúmanie vnútornej štruktúry magnetu hravou formou (prostredníctvom zážitkového učenia)
- vnútorná štruktúra magnetu
- magnetizácia látok a delenie magnetu
 
4.Ako horí sviečka? (vhodné pre deti od 10 rokov)
- Z čoho je plameň?
- Prečo sú látky horľavé?
- Akú teplotu má plameň sviečky?
- Ako dlho bude horieť sviečka?
- Aký výkon má sviečka? 
- Koľko energie dokážeme uvoľniť horením?
- Ktorá látka horí najlepšie? 
 
5.Ako netopier zachytí náš pohyb (vhodné pre deti od 10 rokov)               
- na základe senzora polohy budeme pozorovať, znázorňovať a napodobňovať rôzne pohyby (rovnomerné, zrýchlené)
- práca s LabQuestom (prenosné meracie rozhranie) - na displeji sa postupne vykresľuje graf pohybu - hneď vidíme ako sa hýbeme my, alebo iné predmety.
 
6.  Ako oklamať svoje zmysly? (3D) (vhodné pre deti od 10 rokov)
- Optické klamy a ilúzie
- Ako vzniká hologram? Dokážeme hologram vytvoriť?
- Skúmanie prostredníctvom tabletov.
 
7.Z čoho je svet okolo nás? (vhodné pre deti od 6 rokov)- táto téma je len na rezervácie!!!!!
- Čo je atóm
- Atómy vo vesmíre a v tele človeka
- Protón, elektrón, neutrón
- Častice okolo nás

Tešíme sa na Vašu návštevu :)


 
"NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017" v SteelParku

PROGRAM "NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017" v SteelParku

Dňa 20. 05. 2017 bude SteelPark otvorený v čase od 17:00 do 24:00 v rámci programu "Noc múzeí a galérií 2017".

PROGRAM "NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ 2017" v SteelParku:
17:30, 19:00, 20:30, 22:00 (začiatok prednášok) 
1. Matematika hrou (3. poschodie)
2. Bádateľské laboratórium - Astronómia: "(Ne)bezpečný VESMÍR" (2. poschodie)
3. Bádateľské laboratórium - Jadrová fyzika: "Aké to je byť časticou?" (1. poschodie) 
4. Bádateľské laboratórium - „Ako netopier zachytí náš pohyb?“ (1. poschodie)

Tešíme sa na Vašu návštevu :)

Bádateľské laboratórium: Máj - Jún 2017
Bádateľské laboratórium ponúka nové témy na mesiac MÁJ - JÚN 2017:

Odporúčaná cieľová skupina:
- druhý stupeň ZŠ (6. – 9. ročník),
- stredné školy.

1. téma:               Ako netopier zachytí náš pohyb?

Vzdelávací obsah:
- prostredníctvom senzora polohy pozorovať, znázorňovať a napodobňovať rôzne pohyby (rovnomerný, zrýchlený pohyb, pohyb podľa vopred pripraveného grafu)
- práca s LabQuestom (prenosné meracie rozhranie), na displeji ktorého sa v reálnom čase a kontinuálne s pohybom človeka alebo predmetu vykresľuje graf polohy od času – vidíme ako sa hýbeme my, alebo iné predmety
 
2. téma:              Ako horí sviečka?

Vzdelávací obsah:
- Z čoho je plameň?
- Prečo sú látky horľavé?
- Akú teplotu má plameň sviečky?
- Ako dlho bude horieť sviečka?
- Aký výkon má sviečka? 
- Koľko energie dokážeme uvoľniť horením?
- Ktorá látka horí najlepšie? 
- Práca s VinciLabom (prenosné meracie rozhranie) a senzorom teploty.

Cena vstupného na jednu aktivitu v Bádateľskom prírodovednom laboratóriu je 8 eur skupina max 16 žiakov/1 hodina/1 téma

Rezervácie na aktivity v bádateľskom prírodovednom laboratóriu  je potrebné si vopred dohodnúť
telefonicky: +421 917 178 445, 055/300 93 01,           
e-mailom: zuzana.filcakova@k13.skmartina.matisova@k13.sk.
 
Za fyzikálny obsah a náplň jednotlivých aktivít zodpovedá:
- doc. RNDr. Marián Kireš, PhD., ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach, marian.kires@upjs.sk
- a RNDr. Mária Bilišňanská

Tešíme sa na Vašu návštevu a rezervácie :)
 
3D Piškvorky v SteelParku :)
Trojrozmerné piškvorky sú priestorovou verziou známej obľúbenej hry. Princíp a pravidlá hry zostávajú rovnaké: dvaja hráči si vyberú farbu gúľ a začínajúceho. Následne sa striedajú v nasadzovaní gúľ na vertikálne kolíky tak, aby 4 gule rovnakej farby vytvorili zvislú, vodorovnú alebo uhlopriečkovú radu. Komu sa to podarí prvému, vyhráva.
 
Exponát je zapožičaný z českého centra „Pevnost poznání“ – Olomouc. (http://www.pevnostpoznani.cz)
Bádateľské laboratórium: marec-apríl 2017
Bádateľské laboratórium ponúka nové témy na mesiac MAREC - APRÍL 2017:

Odporúčaná cieľová skupina:

- druhý stupeň ZŠ (6. – 9. ročník),
- stredné školy.

1. téma:                                        Po stopách fyzikálnej veličiny
-          hlbšie pochopiť pojem fyzikálna veličina: meranie fyzikálnej veličiny, jednotka fyzikálnej veličiny, vzťahy medzi fyzikálnymi veličinami
-          vymyslieť vlastnú fyzikálnu veličinu
-          merať chrumkavosť chipsov, zipsovosť zipsov a štrngavosť kľúčov
-          testovať niekoľko vzoriek s využitím aplikácie pre analýzu zvuku v tabletoch.

2. téma:                                       Tiene známe - neznáme
-          diskutovať o princípe zobrazovania rovinným zrkadlom a jeho využití v praxi
-          diskutovať o tieňoch a podmienkach ich vzniku
-          vytvoriť dvojitý tieň od osvetleného objektu umiestneného na zrkadle
-          objaviť princíp vzniku dvojitého tieňa a odpovedať na otázku: Vytvára virtuálny obraz tieň?

Cena vstupného na jednu aktivitu v Bádateľskom prírodovednom laboratóriu je 8 eur skupina max 16 žiakov/1 hodina/1 téma

Rezervácie na aktivity v bádateľskom prírodovednom laboratóriu  je potrebné si vopred dohodnúť
telefonicky: +421 917 178 445, 055/300 93 01,           
e-mailom: zuzana.filcakova@k13.skmartina.matisova@k13.sk.
 
Za fyzikálny obsah a náplň jednotlivých aktivít zodpovedá:
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach,
marian.kires@upjs.sk
RNDr. Mária Bilišňanská

Tešíme sa na Vašu návštevu a rezervácie :)

 
!!!Nové exponáty v SteelParku!!!

Zábavné technické centrum SteelPark prináša k interaktívnym exponátom 
od 1. februára do 18. decembra 2017 nové „vedecké hračky“ z maďarského centra Agóra v Debrecíne, ktoré sú umiestnené na 2. poschodí v SteelParku. 

Zaujímavé a hravé exponáty: 
Mixuj farby, Pes "Havkáč", Nehybný kufrík, Drevená hojdačka.


Mixuj farby - Môžeš vyskúšať miešanie farieb pomocou zariadenia. Na obrazovke sa ukáže farba, ktorú máš namiešať. Pomocou dotykového displeja skús vymiešať farbu čo najpresnejšie. 

Pes "Havkáč" - Na základe výšky hlasu vylákaj "Havkáča" z búdy von. Na displeji sa ukáže aktuálna výška hlasu, ak sa pes "Havkáč" začne pohybovať, udrž si túto intenzitu hlasu, aby vyšiel "Havkáč" po dráhe z búdy von.

Nehybný kufrík - Zdá sa to byť jednoduchý - obyčajný kufrík, ale nie je. Zober kufrík a skús ho pootočiť. 

Drevená hojdačka - Aj na drevenej hojdačke sa dá nájsť zákon fyziky. Skúsme ho spolu nájsť. 

Tešíme sa na Vašu návštevu :)

Matematika hrou - druhý polrok (február - jún 2017)
!!!NOVÉ!!!        Matematika hrou        !!!NOVÉ!!! 

SteelPark – zábavné technické centrum Vám prináša od 1. februára 2017 do 30. júna 2017 !!!NOVÉ!!! vzdelávacie aktivity pre 1. stupeň základných škôl. Na druhý polrok sme pre Vás pripravili nové matematické hry. Matematika je pripravená hravou – zábavnou formou pod vedením lektora. 

V druhom polroku (február - jún) Vám ponúkame:
-  hravo tvoríme desiatky,
-  nebojte sa násobilky a delilky,
-  matematické krížovky,
-  rysovanie,
-  zaujímavá tisícka,
-  a ďalšie hry spojené s matematikou.

Matematika hrou je vhodná pre 1. až 4. ročník: 
- aktivita trvá 60 min.,
- náplňou je naučiť sa matematiku hravou a zábavnou formou v skupinách (max. 25 žiakov v skupine) pod vedením lektora.

Rezervácia na aktivitu nie je podmienená návštevou expozície SteelParku. Rezervácie na aktivitu „Matematika hrou“ je potrebné si vopred dohodnúť
- telefonicky: +421 917 178 445, 055/300 93 01,
- e-mailom: zuzana.filcakova@k13.sk, martina.matisova@k13.sk.

Tešíme sa na Vašu návštevu :)
Bádateľské laboratórium: január-február2017
V Bádateľskom laboratóriu máme pre Vás pripravené nové témy na mesiac Január - Február 2017. Rezervácia je nutná a je možná telefonicky: 0917 178 445 alebo
e-mailom: zuzana.filcakova@k13.sk alebo martina.matisova@k13.sk.

1. téma:               HOLOGRAM

Odporúčaná cieľová skupina:

- druhý stupeň ZŠ (6. – 9. ročník),
- stredné školy.
Vzdelávací obsah:
- Optické klamy a ilúzie
- Ako vzniká hologram? Dokážeme hologram vytvoriť? 
- Skúmanie prostredníctvom tabletov.

2. téma:              ČO UKAZUJE VÁHA

Odporúčaná cieľová skupina:

- druhý stupeň ZŠ (6. – 9. ročník),
- stredné školy.
Vzdelávací obsah:
- Chyby merania, vztlaková sila (Archimedov zákon) a tiažová sila, Tretí Newtonov zákon -      akcia a reakcia
- Na základe čoho "váha vie", akú mám hmotnosť? Využitie poznatku o princípe váženia
  pre pochopenie zákona akcie a reakcie.
- Skúmanie prostredníctvom váh, VinciLabu a senzoru sily.

Tešíme sa na Vašu návštevu :)
!!!NOVÉ!!! Matematika hrou (október 2016-jún 2017)
!!!NOVÉ!!!       Matematika hrou        !!!NOVÉ!!!

SteelPark – zábavné technické centrum Vám prináša od 3. októbra 2016 !!!NOVÉ!!! vzdelávacie aktivity pre 1. stupeň základných škôl. Našou snahou je k interaktívnym exponátom SteelPark zaradiť aj vzdelávacie aktivity, ktoré súvisia s matematikou. Matematika je pripravená hravou – zábavnou formou pod vedením lektora. Pre rozvoj matematických zručností odporúčame maximálne 25 žiakov v jednej skupine.

Cieľom tejto vzdelávacej aktivity je:
o pamäťové počítanie,
o technika počítania spamäti,
o rozširovanie horizontu myslenia,
o rozvíjanie logického myslenia,
o samostatnosť, vlastná iniciatíva,
o systematickosť a dôkladnosť,
o vytrvalosť pri prekonávaní ťažkostí,
o súťaživosť,
o vedieť prijať prehru :).


Matematika hrou je vhodná pre 1. až 4. ročník:
- aktivita trvá 60 min.,
- náplňou je naučiť sa matematiku hravou a zábavnou formou v skupinách (max. 25 žiakov v skupine) pod vedením lektora,
- k dispozícii sú pracovné listy pre žiakov.

Rezervácia na aktivitu nie je podmienená návštevou interaktívnych exponátov SteelPark. Rezervácie na aktivitu „Matematika hrou“ je potrebné si vopred dohodnúť
telefonicky: +421 917 178 445, 055/300 93 01,
alebo e-mailom: zuzana.filcakova@k13.sk, martina.matisova@k13.sk.

Vstupné: školská skupina nad 15 žiakov: 1 €/žiak

Tešíme sa na Vašu návštevu :)
Bádateľské laboratórium: september-november 2016
Bádateľské laboratórium na mesiac September - November 2016 

V Bádateľskom laboratóriu máme pre Vás pripravené témy na mesiac September - November 2016. Rezervácia je nutná a je možná telefonicky: 0917 178 445 alebo e-mailom: zuzana.filcakova@k13.sk alebo martina.matisova@k13.sk.
 
1. Téma:             Dokážeme odvážiť vzduch?
Odporúčaná cieľová skupina:
druhý stupeň ZŠ (6. – 9. ročník),
stredné školy.

Vzdelávací obsah:
- diskusia o hustote, čo rozumieme pod pojmom hustota,
- predstavenie princípu merania hustoty pomocou bicyklovej pumpy, lopty a digitálnych váh
- ozrejmenie pojmu, prečo majú rôzne látky rôznu hustotu
- značenie údajov merania do grafu,
  
2. Téma:             Čo všetko nám prezradí laserový diaľkomer
Odporúčaná cieľová skupina:
druhý stupeň ZŠ (6. – 9. ročník),
stredné školy.

Vzdelávací obsah:
- diskusia o tom kde všade sa používa laserový diaľkomer,
- princíp používania merania laserovým diaľkomerom, pomocou akvária a pravítka
ozrejmenie čo je index lomu,
- prečo sa svetlo pohybuje vo vode pomalšie ako vo vzduchu,
- na záver výpočet aritmetického priemeru zo všetkých indexov lomov. 

Tešíme sa na Váš výber tém a Vašu návštevu.
Bádateľské laboratórium v šk.r. 2016/2017
SteelPark v spolupráci s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ Vám aj v školskom roku 2016/2017 ponúka Bádateľské prírodovedné laboratórium.  V Bádateľskom prírodovednom laboratóriu je maximálny počet žiakov v jednej skupine 16, a preto Vám ponúkame dve paralelne bežiace aktivity s rôznym zameraním.
 
Bádateľské prírodovedné laboratórium
- aktivita trvá 60 min.
- náplňou je žiacke fyzikálne experimentovanie v menších skupinách (max. 16 žiakov) pod vedením lektora
- k dispozícii sú pracovné listy pre žiakov a v prípade záujmu metodický materiál pre učiteľa
- obmena experimentov
- dve paralelne bežiace aktivity s rôznym zameraním.
 
Rezervácia na aktivitu v rámci bádateľského prírodovedného laboratória nie je podmienená návštevou interaktívnych exponátov SteelPark.
 
Cena vstupného na jednu aktivitu v Bádateľskom prírodovednom laboratóriu je 8 eur skupina max 16 žiakov/1 hodina/1 téma. Ak prídete s celou triedou, napr. 25 žiakov, je potrebné rezervovať si dve paralelne bežiace aktivity. Žiakov rozdelíme na dve skupiny – celková suma vstupného za dve skupiny (za jednu vašu triedu) v tomto prípade bude 16 eur/na hodinu.
 
Ak chcete žiakov na aktivitách vystriedať, opäť je potrebné rezervovať si ďalšiu hodinu (dve paralelne bežiace aktivity) a zaplatiť prislúchajúce vstupné.
 
Rezervácie na aktivity v Bádateľskom prírodovednom laboratóriu  je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky: +421 917 178 445, 055/300 93 01,           
alebo e-mailom: zuzana.filcakova@k13.skmartina.matisova@k13.sk.
 
Za fyzikálny obsah a náplň jednotlivých aktivít zodpovedá:
doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach,
marian.kires@upjs.sk
a
​RNDr. Mária Bilišňanská 
 

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Ing. ZUZANA FILČÁKOVÁ
Projektová manažérka SteelPark
 
Bádateľské laboratórium 25.8.-4.9.2016

Príďte si do SteelParku zahrať hru "Súboj na labilnej tácke". 
V Prírodovednom Bádateľskom laboratóriu na 3. poschodí si môžete vyskúšať "Súboj na labilnej tácke" a víťaz bude odmenený diplomom.

Hra "Súboj na labilnej tácke" sa uskutoční v dňoch: 25.8. (štvrtok), 28.8. (nedeľa),
30.8. (utorok), 1.9. (štvrtok) a 4.9. (nedeľa).

Vstupy do Bádateľského laboratória: 14:30 a 16:00. 
V jednom Bádateľskom laboratóriu môžu byť minimálne 4 osoby a maximálne 20 osôb.

Hra "Súboj na labilnej tácke" je organizovaná ako turnaj pod vedením lektora. Návštevníci súťažia vyraďovacím spôsobom jeden proti jednému. Hráč, ktorý je na ťahu, priloží jedno teleso zo spoločného zásobníka na tácku vyváženú na guľovom podstavci. Kolo vyhráva hráč, ktorému ako poslednému sa tácka ešte neprevrhla / nedotkla stola. Vyraďovacím spôsobom takto dospejeme k jednému výhercovi, ktorý bude odmenený diplomom. Súťaživou formou dospejeme k poznávaniu zákonitostí rovnováhy na páke.

Otváracie hodiny:
UT - PIA: 11:00 - 18:00
SO - NE: 14:00 - 18:00.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

SteelPark má nové vedecké "hračky"
Množstvo výskumov ukazuje, že učiť by sa malo hravo a interaktívne. Preto vzniklo v Kasárňach/Kulturparku parádne centrum SteelPark, kde sa s vedeckými hračkami chodia hrať deti, ale aj dospelí. Najnovšie v ňom pribudlo sedem zážitkových exponátov z vedeckého centra v Debrecíne. Umožnila to nová spolupráca medzi SteelParkom a Agorou.

Kreatívna fabrika SteelPark ukazuje mladým ľuďom, že veda je zábavná, hravá a objavná. Aby zistili, ako funguje laser či magnetické pole, nepotrebujú poučky ani vzorce. V zábavnom technickom centre si zahrajú hry, vyskúšajú interaktívne exponáty a logicky pochopia princíp fyziky či iných vedných disciplín. Najnovšie môžu skúsiť sedem nových exponátov z vedeckého centra Agora v Debrecíne. „V januári sa do SteelParku prišli pozrieť ľudia z Agory a veľmi sa im tu páčilo. Začali sme sa rozprávať a takmer logicky z toho vyplynul nápad o spolupráci. Obe naše centrá sa zameriavajú na popularizáciu vedy hravým spôsobom, aby ju pochopili aj deti a mládež. Výmenou exponátov im umožníme spoznať nové veci a rozšíriť si vedomosti,“ hovorí Zuzana Filčáková, projektová manažérka SteelParku. V apríli priamo v centre Agora podpísali dohodu o spolupráci, pozreli si všetky exponáty a vybrali si z nich šesť. Do Agory na oplátku putovalo sedem (Galsovo dielo, Magnetický futbal, Magnetický ježko, Robotický futbal, Ako putuje laser, Zviditeľníme magnetické pole). To všetko vďaka druhej zmluve o výmene exponátov, ktorú centrá podpísali 1. júla 2016.


Vyskúšali sme si iluzívne obrazy a vymenili nos
Debrecínske centrum Agora poslalo predmety približujúce fyzikálne javy a ilúzie. Na exponáte Pretláčanie rukou (Szkander) si zmeriate svoju silu. Stačí uchopiť rúčku, tlačiť na ňu do strany a na displeji sa zobrazí hodnota vašej sily. My sme to dali na 50 newtnov!

Tajomstvo pyramíd (A piramisok titka) je exponát, ktorý ponúka logické pochopenie ťahania bremena na naklonenej rovine. Pravdaže sa ťahá ľahšie, ak má rovina menšie stúpanie, no musí sa ťahať na dlhšej trase. Jednoduché stroje – naklonenú rovinu, kladku a páku – poznali už v staroveku a niektorí si dokonca myslia, že naklonenú rovinu používali otroci pri stavbe pyramíd.

Hudobná hra Shepard piano (Shepard zongora) oklame uši. Poukazuje na hudobný paradox, podľa ktorého, ak prechádzame klávesmi do jednej alebo do druhej strany, počujeme čoraz vyššie alebo nižšie tóny. V skutočnosti sa opakuje tá istá oktáva. Stupnica vypracovaná Rogerom Shepardom sa neskladá z osobitných tónov, ale každý z nich je kombináciou viacerých tónov rôznych výšok. Pri postupnom stláčaní klávesov sa mení hlasitosť týchto komponentov. Ak je zmena nastavená správne, na konci stupnice počujeme o oktávu vyšší tón, hoci zariadenie vydáva tón rovnaký ako na začiatku.

Na zariadení Preťahovanie lanom (Kötélhúzás) deti pochopia, že ak sa kladkostroj skladá z viacerých kladiek, nemusia vyvinúť takú veľkú silu a vyhrajú súboj. No lano musia ťahať po dlhšej dráhe. Podľa pravidiel fyziky je totiž vykonaná práca násobkom vyvinutej sily a dráhy.

Pomiešané tváre (Összekevert arcok) nás zaujali najviac. Je to zábavná hra pre dvoch, ktorá vám zmení nos, oči či ústa. S kamarátom si sadnite na dve strany zrkadla skladajúceho sa z pásikov tak, aby sa vaše tváre pomiešali. Takto uvidíte časti vlastnej tváre a časti tváre druhého.

Vodopádová ilúzia (Vízesés-illúzió) umožní vidieť statický obraz v pohybe. Stačí hľadieť 20 sekúnd na točiacu sa špirálu, a potom sa pozrieť na obraz s mrakmi. Tie sa budú pohybovať. Podľa predpokladov vnímame pohyb tak, že náš mozog vyhodnotí signály nervových buniek, ktoré rozpoznávajú pohyby do rôznych smerov. Ak sa pozeráme na stály obraz, tieto signály sú v rovnováhe. Ak však dlhší čas pozorujeme pohyb, bunky zodpovedné za pozorovanie pohybu sa unavia. Ak sa potom pozrieme na stály obraz, bunky zodpovedné za pozorovanie opačného pohybu budú aktívnejšie, z tohto dôvodu náš mozog vníma pohyb v opačnom smere ako predtým.

Posledným exponátom je Otáčajúci sa lievik (Forgó tölcsér). Ak sa budete na  otáčajúci lievik pozerať aspoň pol minúty, začne vás priťahovať.

Vedecké hračky si v Kasárňach/Kulturparku môžete vyskúšať do konca decembra. SteelPark je otvorený utorky až piatky od 11:00 do 18:00, soboty a nedele od 14:00 do 18:00.

 Gabriela Krestián Kuchárová

Nové exponáty v SteelParku
NOVE !!!!! 
Uz dnes sa možete v SteelParku zahrať s novými exponátmi na 1. poschodí.
Na základe spolupráce s Agora centrom v Debrecíne (http://www.agoradebrecen.hu/) sme pripravili v SteelParku pre Vás nové exponáty, ktoré budú u nás vystavené
od 05. 07. 2016 do 31. 12. 2016

V lete sa môžete tešiť na prehliadku 
v priebehu pracovného týždňa UTOROK - PIATOK: 11:00 - 18:00 

cez víkend SOBOTA - NEDELA: 14:00 - 18:00

Tešíme sa na Vašu návštevu :)
SteelPark vo Varšave - 20. ročník Piknik Naukowy
SteelPark vo Varšave - 20. ročník Piknik Naukowy (7.5.2016)
Téma: Zdravie
Exponát: Elektrina v našom mozgu (EEG)

7.5.2016  bol skvelý deň vo Varšave, kde sa SteelPark zúčastnil na 20. ročníku Piknik Naukowy.  Prezentovali sme exponát "Elektrina v našom mozgu (EEG)" : Mozog je informačná centrála nášho tela. Informácie spracováva a telo riadi vo forme elektrických impulzov. V každom okamihu sa mozgom šíria nepredstaviteľné počty elektrických impulzov. Je ich tak veľa, že sa ich elektrické prejavy dajú merať na povrchu hlavy. Záznam elektrickej aktivity mozgu sa volá elektroencefalogram - EEG. V našom stánku s exponátom "Elektrina v našom mozgu (EEG)" sa vystriedalo veľa návštevníkov, ktorých téma zdravie a náš exponát zaujal.
Ďakujeme za deň plný vzrušenia, emócií a vedy a tešíme sa na nových návštevníkov v SteelParku už aj z Poľska :).


 
Témy v bádateľskom laboratóriu (Máj - Jún 2016)
Máme pre Vás pripravené nové témy v bádateľskom laboratóriu na mesiac Máj a Jún. Rezervácia je nutná a je možná telefonicky: 0917 178 445 alebo e-mailom: zuzana.filcakova@k13.sk alebo martina.matisova@k13.sk.

1. Téma:             Opravme rozbitý Galileov teplomer

Odporúčaná cieľová skupina:
- druhý stupeň ZŠ (6. – 9. ročník),
- stredné školy.
Vzdelávací obsah:
- diskusia a teplote, teplomeroch a o tom, ako fungujú,
- predstavenie princípu merania teploty Galileovým teplomerom,
- aplikácia Archimedovho zákona pre meranie teploty,
- overovanie funkčnosti bójok plávajúcich vo vode,
- úprava bójky pre meranie vo vode, dovažovanie,
- overenie funkčnosti upravenej bójky pre stanovenie teploty
 

2. Téma:             Ako fotiť pohybujúce sa objekty

Odporúčaná cieľová skupina:
- druhý stupeň ZŠ (6. – 9. ročník),
- stredné školy.
Vzdelávací obsah:
- diskusia a digitálnych fotoaparátoch, princípoch spracovania obrazu,
- parametre fotoaparátu pri fotení statického objektu,
- prečo vzniká rozmazaná fotografia, ak fotíme pohybujúci sa objekt,
- nastavenie parametrov pri fotografovaní rotujúcej vrtule,
- digitálne spracovanie obrazu a vysvetlenie vzniku deformovaných záberov.

Tešíme sa na Vašu návštevu :)
 
Veda na košicko-debrecínsky spôsob
Maďarské mesto Debrecín sa 6. apríla stalo svedkom podpísania zmluvy. Dohodu o spolupráci v ňom uzavreli K13-Košické kultúrne centrá a Vedecké centrum Agóra. Prečo práve ony? Spája ich totiž záujem o spopularizovanie vedeckých odborov a snaha priblížiť vedecké poznatky širokej verejnosti. Pre všetkých zvedavcov pripravujú odpovede na otázky, ktoré súvisia s bádateľskými aktivitami, priemyselnou činnosťou a vedou. Aby nebola nuda, poznatky plánujú sprostredkovať jednoduchou a pútavou formou. Tešíme sa, že si to v blízkej budúcnosti budeme môcť overiť v zábavnom centre SteelPark v areáli košického Kulturparku.
Témy v bádateľskom laboratóriu (Marec-Apríl 2016)

Pripravujeme pre Vás nové aktivity v bádateľskom prírodovednom laboratóriu. Rezervácia je nutná a je možná telefonicky: 0917 178 445 alebo e-mailom: zuzana.filcakova@k13.sk alebo martina.matisova@k13.sk.

1. Téma: Odkiaľ získavame kyslík, ktorý dýchame?

Odporúčaná cieľová skupina:
• druhý stupeň ZŠ (6. – 9. ročník),
• stredné školy.

Vzdelávací obsah:
• diskusia a význame kyslíka pre život,
• určenie obsahu CO2 a O2 vo vzduchu,
• meranie závislosti obsah CO2 a O2 vo vydychovanom vzduchu na počte výdychov,
• diskusia o hospodárení rastlín s kyslíkom,
• meranie obsahu CO2 a O2 vo vrecúšku s rastlinným listom pri rôznych svetelných podmienkach

2. Téma: Tiene známe - neznáme 

Odporúčaná cieľová skupina:
• druhý stupeň ZŠ (6. – 9. ročník),
• stredné školy.

Vzdelávací obsah:
• diskusia o princípe zobrazovania rovinným zrkadlom a jeho využití v praxi, 
• diskusia o tieňoch a podmienkach ich vzniku, 
• konštrukcia dvojitého tieňa od osvetleného objektu umiestneného na zrkadle,
• objavovanie princípu vzniku dvojitého tieňa a odpovede na otázku: Vytvára virtuálny obraz tieň?

Tešíme sa na Vaše rezervácie a návštevu :)

Zahrajte sa na magnety v SteelParku :)
Zahrajte sa na magnety v SteelParku od STREDY do NEDELE v čase od 14:00 do 18:00 

Obsah magnetiek: 
o skúmanie vnútornej štruktúry magnetu hravou formou
o vnútorná štruktúra magnetu
o magnetizácia látok a delenie magnetu.

Tešíme sa na Vašu návštevu.
Bádateľské laboratórium - témy od 16.1. do 14.2.
Na aktivity v bádateľskom prírodovednom laboratóriu je nutná rezervácia. Rezervácia je možná telefonicky: 0917 178 445 alebo e-mailom: zuzana.filcakova@k13.sk alebo martina.matisova@k13.sk.

Aktivity v bádateľskom prírodovednom laboratóriu:

Termín:  16.01.2016 – 14.02.2016                 JO-JO, detská hračka plná fyziky               
- odporúčaná cieľová skupina:  
             - stredná škola
- obsah:
          - Opakovaný pohyb jo-jo v sebe skrýva viacero fyzikálnych dejov.
          - Žiaci budú skúmať:
               - akým pohybom sa jo-jo pohybuje?
               - ktoré jo-jo ide rýchlejšie?
               - čo sa deje v najnižšej polohe?
               - prečo špagát "cukne"?
               - prečo jo-jo stúpa nahor?
          - K skúmaniu budú využívať videomeranie, resp. meranie so senzorom polohy.
          - V závere aktivity by žiaci mali vedieť vysvetliť pohyb rôzne konštruovaných jo-jo.Termín:  16.01. 2016– 14.02.2016                 Po stopách fyzikálnej veličiny
- odporúčaná cieľová skupina: 
      - druhý stupeň ZŠ (6. – 9. ročník),
      - stredná škola
- obsah:
          - Hlbšie pochopenie pojmu fyzikálna veličina:
               - meranie fyz. veličiny,
               - jednota fyz. veličiny,
               - vzťahy medzi fyzikálnymi veličinami.
          - Pod pojmom fyzikálna veličina nemusíme vnímať len elektrický prúd, dráhu, rovinný             uhol, ale čokoľvek, čo vystihuje vlastnosť alebo stav objektu.
          - Pri aktivite žiaci vymýšľajú svoje vlastné fyzikálne veličiny a následne prejdú  k                       meraniu chrumkavosti chipsov, zipsovosti zipsov a štrngavosti kľúčov.
          - Študenti majú k dispozícii niekoľko vzoriek, ktoré testujú použitím aplikácie pre                   analýzu zvuku v tabletoch.

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU.
Továreň na Vianoce v SteelParku
V dňoch 17.12., 18.12, 19.12. 2015 v čase od 9:00 do 18:00 Vás pozývame do SteelParku na Továreň na Vianoce. Máme pre Vás pripravené Bádateľské prírodovedné laboratórium, kde sa zahráte na magnety a súboj na labilnej tácke. Príďte sa zahrať a bádať do SteelParku. 

Zahrajme sa na magnety
Hravou formou predstavuje: 
- skúmanie vnútornej štruktúry magnetu (prostredníctvom zážitkového učenia)
- vnútornú štruktúru magnetu
- magnetizáciu látok a delenie magnetu
 
Súboj na labilnej tácke
obsah:
- stimulácia detí k poznávaniu zákonitostí rovnováhy na páke súťaživou formou
- hra je organizovaná ako turnaj. Deti súťažia vyraďovacím spôsobom jeden proti jednému. Hráč, ktorý je na ťahu, priloží jedno teleso zo spoločného zásobníka na tácku vyváženú na guľovom podstavci. Kolo vyhráva hráč, ktorému ako poslednému sa tácka ešte neprevrhla / nedotkla stola.
- vyhodnotenie súťaže

Tešíme sa na Vašu návštevu.
Bádateľ. laboratórium - témy od 16.11. do 31.1.2016
Na aktivity v bádateľskom prírodovednom laboratóriu je nutná rezervácia. Rezervácia je možná telefonicky: 0917 178 445 alebo e-mailom: zuzana.filcakova@k13.sk alebo martina.matisova@k13.sk.

Aktivity v bádateľskom prírodovednom laboratóriu:

Termín:  16.11.2015 – 31.01.2016                 JO-JO, detská hračka plná fyziky              
- odporúčaná cieľová skupina:  
             - stredná škola
- obsah:
          - Opakovaný pohyb jo-jo v sebe skrýva viacero fyzikálnych dejov.
          - Žiaci budú skúmať:
               - akým pohybom sa jo-jo pohybuje?
               - ktoré jo-jo ide rýchlejšie?
               - čo sa deje v najnižšej polohe?
               - prečo špagát "cukne"?
               - prečo jo-jo stúpa nahor?
          - K skúmaniu budú využívať videomeranie, resp. meranie so senzorom polohy.
          - V závere aktivity by žiaci mali vedieť vysvetliť pohyb rôzne konštruovaných jo-jo.Termín:  16.11. 2015– 31.01.2016                 Po stopách fyzikálnej veličiny
- odporúčaná cieľová skupina: 
      - druhý stupeň ZŠ (6. – 9. ročník),
      - stredná škola
- obsah:
          - Hlbšie pochopenie pojmu fyzikálna veličina:
               - meranie fyz. veličiny,
               - jednota fyz. veličiny,
               - vzťahy medzi fyzikálnymi veličinami.
          - Pod pojmom fyzikálna veličina nemusíme vnímať len elektrický prúd, dráhu, rovinný             uhol, ale čokoľvek, čo vystihuje vlastnosť alebo stav objektu.
          - Pri aktivite žiaci vymýšľajú svoje vlastné fyzikálne veličiny a následne prejdú  k                       meraniu chrumkavosti chipsov, zipsovosti zipsov a štrngavosti kľúčov.
          - Študenti majú k dispozícii niekoľko vzoriek, ktoré testujú použitím aplikácie pre                   analýzu zvuku v tabletoch.

TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU.
Nové témy v bádateľskom laboratóriu 28.9. - 15.11.
Na aktivity v bádateľskom prírodovednom laboratóriu je nutná rezervácia. Rezervácia je možná telefonicky: 0917 178 445 alebo mailom: zuzana.filcakova@k13.sk alebo martina.matisova@k13.sk.

Aktivity v bádateľskom prírodovednom laboratóriu:

Termín 28.09. – 15.11.2015                                    Čo ukážu váhy?
odporúčaná cieľová skupina:           
- druhý stupeň ZŠ (7. – 9. ročník)
- stredné školy

fyzikálny obsah:        
- Si si istý, že  tvoje váhy vážia presne?
- Vieš ako váhy fungujú?
- Čo udáva číslo zobrazené pri vážení na digitálnych váhach?
- Ukážu váhy stále rovnakú hodnotu (pri vážení toho istého predmetu)?
- Čo ukážu váhy pri vážení v pohybujúcom sa výťahu?
 
 
Termín 28.9. – 15.11.2015                            Ako horí sviečka?
odporúčaná cieľová skupina:           
- druhý stupeň ZŠ (7. – 9. ročník)
- stredné školy

fyzikálny obsah:        
- Z čoho je plameň?
- Prečo sú látky horľavé?
- Akú teplotu má plameň sviečky?
- Ako dlho bude horieť sviečka?
- Aký výkon má sviečka?
- Koľko energie dokážeme uvoľniť horením?
- Ktorá látka horí najlepšie?
 
Tešíme sa na Vašu návštevu :)
Témy na jún v bádateľskom laboratóriu
Aktivity v bádateľskom prírodovednom laboratóriu na mesiac jún:

Termín 1.6. – 30.6.2015                                     Súboj na labilnej tácke
odporúčaná cieľová skupina:            
druhý stupeň ZŠ (6. – 9. ročník)
stredné školy
fyzikálny obsah:        
 stimulácia žiakov k poznávaniu zákonitostí rovnováhy na páke súťaživou formou
hra je organizovaná ako turnaj s usmerňovanou priebežnou a záverečnou hodnotiacou diskusiou. Žiaci súťažia vyraďovacím spôsobom jeden proti jednému. Hráč, ktorý je na ťahu, priloží jedno teleso zo spoločného zásobníka na tácku vyváženú na guľovom podstavci. Kolo vyhráva hráč, ktorému ako poslednému sa tácka ešte neprevrhla / nedotkla stola.
 
Termín 1.6. – 30.6.2015                                            Autíčko na solárny pohon
odporúčaná cieľová skupina:            
druhý stupeň ZŠ (8. – 9. ročník)
stredné školy
     -      fyzikálna aktivita:
má medzipredmetový charakter (ekológia, chémia, fyzika)
náplňou aktivity bude analýza autíčka, ktoré si vyrába vodík pomocou elektrolyzéra. Vyrobený vodík využíva palivový článok, ktorý dodáva elektromotoru elektrickú energiu. Jednoducho: autíčko sa pohybuje na základe energie získanej z rozkladu vody. Na jeho chod nepotrebuje baterky, ani elektrickú energiu "zo zástrčky" = šetríme životné prostredie. Na konci aktivity budú jednotlivé družstvá súťažiť so svojimi autíčkami, napr. ktoré dôjde najďalej, ktoré vydrží ísť najdlhšie a pod...
 
Termín 1.6. – 30.6.2015                                       Ako netopier zachytí náš pohyb
odporúčaná cieľová skupina:            
druhý stupeň ZŠ (8. – 9. ročník)
stredné školy
fyzikálny obsah:        
na základe senzora polohy budeme pozorovať, znázorňovať a napodobňovať rôzne pohyby (rovnomerné, zrýchlené)
práca s LabQuestom (prenosné meracie rozhranie) - na displeji sa postupne vykresľuje graf pohybu - hneď vidíme ako sa hýbeme my, alebo iné predmety.
Zimomravenie v SteelParku
V sobotu 28. marca 2015 sa uskutoční druhý ročník rodinného rozprávkového festivalu Zimomravenie, do ktorého sa zapája aj SteelPark. Festival bude prebiehať vo veľkej časti centra Košíc a bude určený najmä pre rodiny, ktoré chcú stráviť príjemný deň pri zmysluplných aktivitách. Pozývame Vás do SteelParku v čase od 10:00 do 18:00 za zvýhodnené vstupné počas festivalu Zimomravenie: dospelí: 2,-€, deti a študenti od 6 do 18 rokov: 1,-€, deti do 5 rokov: 0,-€, rodinné (2+2): 5,-€. Tešíme sa na Vašu návštevu.
Bádateľské laboratórium témy na apríl - máj
Bádateľské prírodovedné laboratórium
- aktivita trvá 60 min.
- náplňou je žiacke fyzikálne experimentovanie v menších skupinách (max. 16 žiakov) pod vedením lektora
- k dispozícii sú pracovné listy pre žiakov a v prípade záujmu metodický materiál pre učiteľa
- obmena experimentov (raz za dva mesiace)
- dve paralelne bežiace aktivity s rôznym zameraním
- potrebná rezervácia (rezervácie vybavujeme mailom: zuzana.filcakova@k13.sk, martina.matisova@k13.sk alebo telefonicky: 0917 178 445)

Termín 1.4. – 31.5.2015                                            Autíčko na solárny pohon
odporúčaná cieľová skupina:            
druhý stupeň ZŠ (8. – 9. ročník)
stredné školy
fyzikálna aktivita:
- má medzipredmetový charakter (ekológia, chémia, fyzika)
- náplňou aktivity bude analýza autíčka, ktoré si vyrába vodík pomocou elektrolyzéra. Vyrobený vodík využíva palivový článok, ktorý dodáva elektromotoru elektrickú energiu. Jednoducho: autíčko sa pohybuje na základe energie získanej z rozkladu vody. Na jeho chod nepotrebuje baterky, ani elektrickú energiu "zo zástrčky" = šetríme životné prostredie. Na konci aktivity budú jednotlivé družstvá súťažiť so svojimi autíčkami, napr. ktoré dôjde najďalej, ktoré vydrží ísť najdlhšie a pod...
 

Termín 1.4. – 31.5.2015                                       Ako netopier zachytí náš pohyb
odporúčaná cieľová skupina:            
- druhý stupeň ZŠ (8. – 9. ročník)
- stredné školy
fyzikálny obsah:        
- na základe senzora polohy budeme pozorovať, znázorňovať a napodobňovať rôzne pohyby (rovnomerné, zrýchlené)
- práca s LabQuestom (prenosné meracie rozhranie) - na displeji sa postupne vykresľuje graf pohybu - hneď vidíme ako sa hýbeme my, alebo iné predmety.

Tešíme sa na Vašu návštevu.
 
Témy na január - marec v laboratóriu
Aktivity v bádateľskom prírodovednom laboratóriu:

Termín: 15.1. – 31.1.2015                   Súboj na labilnej tácke
odporúčaná cieľová skupina:            
- druhý stupeň ZŠ (6. – 9. ročník)
- stredné školy

fyzikálny obsah:        
 - stimulácia žiakov k poznávaniu zákonitostí rovnováhy na páke súťaživou formou
 - hra je organizovaná ako turnaj s usmerňovanou priebežnou a záverečnou hodnotiacou diskusiou. Žiaci súťažia vyraďovacím spôsobom jeden proti jednému. Hráč, ktorý je na ťahu, priloží jedno teleso zo spoločného zásobníka na tácku vyváženú na guľovom podstavci. Kolo vyhráva hráč, ktorému ako poslednému sa tácka ešte neprevrhla / nedotkla stola.
 
Termín 1.2. – 31.3.2015                                       Ako funguje naše telo
odporúčaná cieľová skupina:            
- druhý stupeň ZŠ (8. – 9. ročník)
- stredné školy

fyzikálny obsah:        
 - skúmanie biologických procesov v ľudskom tele z fyzikálneho hľadiska prostredníctvom počítačom podporovaného merania (softvér Coach 6)
 
Termín 1.2. – 31.3.2015                                       Stala sa vražda
odporúčaná cieľová skupina:            
- druhý stupeň ZŠ (8. – 9. ročník)
- stredné školy

chemicko-fyzikálny obsah:  
 - odhaľovanie smrti zavraždeného na základe chemickej analýzy vzoriek.

Cena vstupného na jednu aktivitu v Bádateľskom prírodovednom laboratóriu je 6 eur na skupinu platná od 01. 01. 2015. Aktivita trvá 60 min.

Rezervácie na aktivity v bádateľskom prírodovednom laboratóriu  je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky: +421 917 178 445, 055/300 93 01,           
alebo e-mailom: zuzana.filcakova@k13.skmartina.matisova@k13.sk.

Tešíme sa na Vašu návštevu.
Laser TruMark 3010 (TMS 1000)
V SteelParku na druhom poschodí sa nachádza exponát Lis na autíčka, kde sa návštevníci dozvedia ako sa vyrába autíčko. Lis na autíčka je obohatený o popisovací laser TruMark 3010(TMS 1000) s možnosťou editovania kresieb a mena dieťaťa na povrch autíčka. Táto možnosť dať si vyrobiť akýkoľvek povrch autíčka je prístupná do 12. 01. 2015.
Príďte si dať vyrobiť autíčko so svojím menom. 

Laser TruMark 3010 (TMS 1000) dodala firma: TRUMPF Slovakia, s.r.o..
Bádateľské prírodovedné laboratórium
SteelPark v spolupráci s Oddelením didaktiky fyziky ÚFV PF UPJŠ Vám v nasledujúcich kalendárnych mesiacoch ponúka Bádateľské prírodovedné laboratórium.
Našou snahou je k interaktívnym exponátom SteelPark zaradiť aj vzdelávacie aktivity v tesnejšej väzbe na štátny vzdelávací program a rozvíjať tak experimentálne zručnosti žiakov aj prostredníctvom exkurzie do Kreatívnej fabriky SteelPark. V podnetnom prostredí centra chceme motivovať žiakov k aktívnemu poznávaniu a hlbšiemu pochopeniu vybraných javov.
 
Bádateľské prírodovedné laboratórium
- aktivita trvá 60 min.
- náplňou je žiacke fyzikálne experimentovanie v menších skupinách (max. 15 žiakov) pod vedením lektora
- k dispozícii sú pracovné listy pre žiakov a v prípade záujmu metodický materiál pre učiteľa
- mesačná obmena experimentov

Rezervácie na aktivity v bádateľskom prírodovednom laboratóriu  je potrebné si vopred dohodnúť telefonicky: +421 917 178 445, 055/300 93 01,           
alebo e-mailom: zuzana.filcakova@k13.skmartina.matisova@k13.sk.

Termín 1.12. – 17.12.2014 a 15.1. – 31.1.2015                Súboj na labilnej tácke

odporúčaná cieľová skupina:      
        - druhý stupeň ZŠ (6. – 9. ročník)
        - stredné školy

fyzikálny obsah:     
 1. súťaživou formou stimulovať žiakov k poznávaniu zákonitostí rovnováhy na páke
 2. kľúčové pojmy: ťažisko telesa, ťažisko sústavy, otáčavý účinok sily a úloha trenia pri vyvažovaní páky, os otáčania, otáčavý účinok sily, momentová veta
 3. hra je organizovaná ako turnaj s usmerňovanou priebežnou a záverečnou hodnotiacou diskusiou. Žiaci súťažia vyraďovacím spôsobom jeden proti jednému. Hráč, ktorý je na ťahu, priloží jedno teleso zo spoločného zásobníka na tácku vyváženú na guľovom podstavci / odoberie jedno teleso z vyváženej tácky. Kolo vyhráva hráč, ktorému ako poslednému sa tácka ešte neprevrhla / nedotkla stola. 

Termín 1.11. – 31.06.2015                       Zahrajme sa na magnety

odporúčaná cieľová skupina:      
    - materské školy
    - prvý stupeň základných škôl
    - druhý stupeň základných škôl (5. – 7. ročník)
 
fyzikálny obsah:     
1. skúmanie vnútornej štruktúry magnetu hravou formou (prostredníctvom zážitkového učenia)
2. vnútorná štruktúra magnetu
3. magnetizácia látok a delenie magnetu

Tešíme sa na Vašu návštevu.


 
Vedecká hračka v Steel PARKu!
Pozývame Vás do Steel PARKu zahrať sa s novými vedeckými hračkami. Vedecká hračka je súbor viacerých hračiek, ktoré jednoduchým nenásilným spôsobom približujú alebo využívajú nejakú prírodnú zákonitosť alebo jav a sú určené na poznávaciu hru pre deti, mládež, rodiny, školské skupiny. 
Vedecké hračky sú rozdelené do viacerých skupín:
1. Hlavolamy
2. Mechanika
3. Točenie
4. Zvuk
5. Optika
6. Magnetizmus
7. Fyzika.
V Steel PARKu na Vás čakajú nové hlavolamy, pokusy a hry pri ktorých návštevník pozoruje a odhaľuje rôzne prírodné zákonitosti, javy či technické fenomény. 
Príďte a presvedčte sa, že učenie môže byť aj hrou.
Tešíme sa na Vašu návštevu!
 
Zimomravenie
V sobotu 8. marca 2014 sa uskutoční prvý ročník rodinného rozprávkového festivalu Zimomravenie, do ktorého sa zapája ajSteel PARK kreatívna fabrika. Festival bude prebiehať vo veľkej časti centra Košíc a bude určený najmä pre rodiny, ktoré chcú stráviť príjemný deň pri zmysluplných aktivitách. Pozývame Vás do Steel PARKu v čase od 10:00 do 17:00 za zvýhodnené vstupné počas festivalu Zimomravenie: dospelí: 2,-€, deti a študenti od 6 do 18 rokov: 1,-€, deti do 5 rokov: 0,-€, rodinné (2+2): 5,-€. Tešíme sa na Vašu návštevu.
Centrum Košíc ožije rozprávkovým festivalom
Centrum Košíc ožije rozprávkovým rodinným festivalom.
Festival Zimomravenie umožní zábavnou formou spoznať zákutia mesta
Tlačová správa
V sobotu 8. marca 2014 sa uskutoční prvý ročník rodinného rozprávkového festivalu Zimomravenie. Festival bude prebiehať vo veľkej časti centra Košíc a bude určený najmä pre rodiny, ktoré chcú stráviť príjemný deň pri zmysluplných aktivitách. Prostredníctvom festivalu budú mať možnosť interaktívnou formou spoznať mesto, zabaviť sa a načerpať inšpiráciu pre trávenie voľného času.
Festival odštartuje o 9.30 hod. otváracím ceremoniálom na Dolnej bráne. Festival otvorí kráľ Zimomrav, ktorý bude nad celým festivalom bdieť. Spolu so svojimi pomocníkmi absolvuje sprievod do Historickej radnice, kde bude na deti čakať osemhodinový nepretržitý program zložený z vystúpení detských divadielok, kúzelníkov, detskej diskotéky a záverečného ceremoniálu. V priestoroch radnice a jej nádvoria budú pre účastníkov pripravené zábavné atrakcie, maľovanie na tvár, workshopy, tvorivé dielne, čajovňa a ďalšie aktivity.
Veľmi zaujímavou aktivitou festivalu bude určite dobrodružná hra, ktorá bude prebiehať na ôsmych stanovištiach umiestnených v priestoroch Hlavnej ulice. V rámci nej rozprávkové bytosti vyskúšajú vedomosti, zručnosti, talent i šikovnosť súťažiacich rodín.
Počas celého dňa budú prebiehať interaktívne prehliadky a rôzne sprievodné aktivity vo vybraných expozíciách Východoslovenského múzea, Slovenského technického múzea, Verejnej knižnice Jána Bocatia a v SteelParku. Aktivity budú prebiehať tiež v Štátnom divadle Košice, na Hrnčiarskej ulici, v pobočke Knižnice pre mládež Mesta Košice LitPark v Kulturparku a na Hlavnej 68 bude mať svoje aktivity pripravené Rodinné centrum Stonožka a ďalšie subjekty.
V priestoroch Hlavnej ulice bude počas dňa pripravených množstvo ďalších aktivít ako výstava veteránov, ukážky prvej pomoci, výtvarný detský plenér a mnoho ďalších. Na účastníkov festivalu ako bonus čakajú kupóny na zľavy v reštauráciách, obchodoch a ďalších prevádzkach.
Presnejšie informácie o programe a organizačnom zabezpečení je možné nájsť na www.zimomravenie.sk.
Organizátorom festivalu je agentúra Tramtaria Slovakia, s.r.o. a spoluorganizátorom Mesto Košice.
Záštitu nad podujatím prevzal primátor Mesta Košice Richard Raši.
„Festival vytvára možnosť pre rodiny stráviť deň spoločne pri aktivitách ktoré ich zabavia a zároveň niečo nové naučia. Festival v Košiciach vznikol po vzore mesta Banská Štiavnica, kde Zimomravenie prebieha už niekoľko rokov v úžasnej spontánnej a priateľskej atmosfére. Veríme, že aj napriek tomu že v Košiciach ide o nový formát podujatia, všetci ktorí prídu strávia príjemný deň a budú odchádzať spokojní“ uviedol Róbert Schwarcz z usporiadateľskej agentúry Tramtaria Slovakia, s.r.o.
Za Mesto Košice sa na spoluorganizovaní festivalu podieľa Ing. Andrea Horvátová, vedúca Referátu marketingu, kultúry a styku so zahraničím. Tá k festivalu uviedla: „Festival Zimomravenie je spojením zaujímavých aktivít, ktoré budú pre návštevníkov určite atraktívne. Budeme radi ak sa ľudia budú počas festivalu cítiť príjemne a veríme že sa Festival Zimomravenie stane tradíciou na ktorú sa budú Košičania tešiť.“
 
Požičaj si vedca
Atraktívny týždeň v Kulturparku
Myslíte si, že veda je nudná a odtrhnutá od života? O opaku vás chce presvedčiť Týždeň vedy a techniky, ktorý sa začal v košickom Kulturparku. V zábavno‑technickom centre Steel park nájdete robota, ktorý sa na vás usmeje či zamračí, ak sa vy usmejete alebo zamračíte naňho. Alebo čelenku, pomocou ktorej môžete len vlastným sústredením nechať vybuchnúť na obrazovke sud s pušným prachom.
Ak vám to nestačí, môžete si "požičať" vedca. "Návštevníci sa môžu s konkrétnym vedeckým pracovníkom porozprávať o svojich predstavách o fungovaní vedy a jej spojení s praxou," hovorí akademik Branislav Peťko. Každý, kto má o najnovšie poznatky záujem, môže prísť do Steel parku od deviatej dopoludnia do štvrtej popoludní. V stredu sa môžete dozvedieť viac o cudzopasníkoch v Parazitologickom ústave. Vo štvrtok bude pre verejnosť pripravený Ústav geotechniky. 
Ústavy SAV pozývajú verejnosť na Týždeň vedy
Súčasťou celoslovenského Týždňa vedy a techniky, ktorý sa začal dnes, sú v Košiciach Dni otvorených dverí a prednášky viacerých ústavov Slovenskej akadémie vied (SAV). K hlavným akciám patrí prezentácia interaktívnych vedecko‑technických exponátov v utorok (12.11.) v zábavno‑technickom centre Steel park v areáli Kasární/Kulturpark.
Školáci, ale aj široká verejnosť tak môžu bližšie spoznať zaujímavosti vedy a techniky, ako aj tých, ktorí sa im odborne venujú. Podujatie v Steel parku od 9.00 do 16.00 h pripravili Ústav experimentálnej fyziky a Neurobiologický ústav SAV.
"Pracovníci ústavov budú prezentovať vedu prostredníctvom exponátov i prednášok. Súčasťou sú rôzne interaktívne formy, ako napríklad 'Požičaj si svojho vedca', kde návštevníci môžu s konkrétnym odborníkom konzultovať svoje názory na to, ako funguje veda, či aké sú jej výstupy do praxe," povedal podpredseda komisie SAV pre propagáciu Branislav Peťko.
Zámerom podujatí je popularizácia vedy medzi verejnosťou. Týždeň vedy sa začal dnes v Spoločenskovednom ústave SAV prednáškou o výchove a charakterových typoch človeka. Deň otvorených dverí na Parazitologickom ústave SAV na bude v stredu (13.11.), v programe sú aj ukážky parazitov ľudí, zvierat a rastlín s filmom a diskusiou. Vo štvrtok (14.11.) privítajú návštevníkov na Ústave geotechniky SAV.
V rámci východného Slovenska pozýva na Dni otvorených dverí Astronomický ústav SAV v Tatranskej Lomnici. V utorok od 10.00 bude v jeho priestoroch pripravený multimediálny program o histórii a súčasnosti astronómie a astrofyziky na Slovensku. Súčasťou sú aj prehliadky pavilónov s pozorovacou technikou. Po prednáškach čaká záujemcov od 18.00 do 23.00 h pozorovanie nočnej oblohy. Podobný program bude na AÚ SAV aj v piatok (15.11.). 
Steel Park už otvorený pre vedychtivú mládež
Košice, 4. október 2013 – Dnes bolo oficiálne otvorené zábavno-technické centrum Steel Park, ktoré vzniklo na podporu kreativity v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Je výsledkom spolupráce mesta, hutníckej firmy U. S. Steel Košice a troch akademických inštitúcií – Technickej univerzity v Košiciach, Slovenskej akadémie vied a Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.
 
Zámerom tvorcov je popularizovať kreatívnou formou vedné disciplíny a technicky orientované školy medzi mladou generáciou. Ojedinelá expozícia určená pre deti od siedmich rokov zahŕňa na troch podlažiach pri celkovej výstavnej ploche 800 m2 viac
než 50 exponátov.  Návštevníci sa v prostredí továrne zoznámia nielen s „príbehom ocele“, ale môžu si viaceré fyzikálne procesy aj sami vyskúšať – ťažiť suroviny v interaktívnom pieskovisku, použiť geologický vrták, prechádzať lávkou v magnetických topánkach, separovať kovový odpad ovládaním elektromagnetického žeriavu či vytiahnuť sa vlastnou silou vo vertikálnom šplhadle. Čaká na nich aj robotický futbal, hovoriace kľučky, 3D kino a mnoho ďalších originálnych exponátov podnecujúcich kreativitu a rozširovanie vedomostí, ale aj zodpovednosť za svoju bezpečnosť a ochranu životného prostredia.
 
Symbolické logo kreatívnej fabriky odovzdal primátorovi mesta Richardovi Rašimu prezident železiarní George F. Babcoke, ktorý pri tejto príležitosti povedal: „Príbeh ocele sa môže odohrávať len v meste, ktorého identita je spojená s výrobou oceľových produktov. Steel Park je dnes pripravený na život ako živý organizmus, ktorý bude reagovať podľa toho, ako sa Košičania tohto príbehu chopia. Steel Park je výkladnou skriňou kreativity a schopností ľudí z Košíc. Nikdy nebude úplne dokončený, stále bude čo dopĺňať, pretože stále bude niečo, čo dnes nepoznáme, čo bude ešte len objavené v umení, aj v technike“. Odovzdanie expozície mestu Košice sa konalo za prítomnosti podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča, predsedu KSK Zdenka Trebuľu, predstaviteľov akademických inštitúcií aj EHMK.
 
Kreatívna fabrika Steel Park v areáli Kasární/Kulturparku na Kukučínovej ulici v Košiciach je pre verejnosť otvorená každý deň od 14.00 do 18.00 hod., školy či iné väčšie skupiny si však na základe rezervácie môžu dohodnúť aj návštevu v čase od 9.00 do 13.00 hod.  Vstup detí do 15 rokov je možný iba v sprievode dospelej osoby. Aktuálne informácie sú dostupné na webovej stránke www.steelpark.sk.
Skvelý úspech tvorcov robotov v Steel Parku
Skvelý úspech dosiahli tvorcovia robotických exponátov v Steel Parku, ktorého hlavným garantom je spoločnosť U. S. Steel Košice. Boris Vaitovič, Zoltán Tomori, Peter Vanko a Jaroslav Tomaščík si z medzinárodného vedeckého sympózia o najmodernejších trendoch v umelej inteligencii a robotike, ktorý sa uskutočnil minulý týždeň v Košiciach, odniesli hlavnú cenu. „Do súťaže sme sa prihlásili s tromi interaktívnymi exponátmi Steel Parku - so sochou, pieskoviskom a šatňou,“ informoval za víťazný tím Zoltán Tomori zo Slovenskej akadémie vied. „Náš robot je inteligentný. Má pomerne výkonný vizuálny systém na báze 3D kamier a výkonný softvér pomocou ktorého dokáže riešiť mnohé pomerne zložité úlohy spracovania obrazu. Jeho mechanická časť je robená na báze servomotorčekov – slúži len na to, aby vyjadroval svoje emócie a reagoval na stavy, ktoré mu ukazuje návštevník. Dizajn je z plechu a vytváral ho pán Tomaščík z Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. V prípade šatne ide o samostatný exponát, ktorý vyjadruje motto USSK - Safety first. Iba ten návštevník sa objaví na projekčnom plátne, ktorý má oblečený ochranný odev. Je to návrh, ktorý vymyslel pán B. Vaitovič z Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Pri pieskovisku sme sa inšpirovali videom z kalifornskej univerzity a kolegov z Plzne. Náš príspevok ocenili hlavne pre to, že ukazoval efektívnu a funkčnú alternatívu ako robiť humanoidných robotov na báze 3D kamier, ktoré sú dnes ľahko dostupné a ich ceny klesajú. Úspech si veľmi ceníme, keďže v porote sedeli významní profesori z japonských univerzít predstavujúcich v oblasti humanoidných robotov svetovú špičku.“
Steel Park zapadá do moderne vnímanej kultúry
Slávnostným prestrihnutím pásky oficiálne otvorili minulý týždeň v pondelok, 2. septembra 2013, najrozsiahlejší investičný projekt Európskeho hlavného mesta kultúry 2013 -Kasárne/Kulturpark. Na ceremoniáli nechýbal minister kultúry SR Marek Maďarič, poslanec Národnej rady SR Otto Brixi, primátor Košíc Richard Raši a ďalší predstavitelia mesta, zástupcovia mestskej i regionálnej samosprávy, generálnych konzulátov, akademickej obce i podnikateľskej sféry. Spoločnosť U. S. Steel Košice reprezentovali prezident George F. Babcoke, viceprezidenti Elena Petrášková a Vladimír Jacko a ďalší manažéri firmy. V priebehu roka vzniklo z nevyužívaných kasárenských priestorov multižánrové centrum, ktoré si vyžiadalo investície vo výške viac ako 26 miliónov eur Kasárne/Kulturpark ponúkajú jedinečný otvorený priestor, v ktorom je možné súbežne usporiadať až osem hudobno-literárnych podujatí na drevených exteriérových pódiách, päť workshopov v pavilónoch a tanečných sálach, tri výstavy v galérii, dva koncerty, konferencie, divadelné alebo tanečné predstavenia v multifunkčných sálach pre tristo divákov a poskytnúť priestory pre tristo kreatívcov angažujúcich sa v oblasti nových médií, architektúry, dizajnu, literatúry či vizuálneho umenia. Vybudovanie nového kultúrneho centra Košíc ocenil v svojom príhovore i minister Marek Maďarič. „Kasárne/Kulturpark majú obrovský potenciál. Silným želaním všetkých je, aby sa im podarilo vdýchnuť život, aby ho tí, čo budú mať jeho prevádzku na starosti, naplnili takými aktivitami a kreativitou aby sem pritiahli čo najviac ľudí. Aby to bol areál nielen pre začínajúcich umelcov, ale aj oddychujúcich rodín, aby sa tu renesančne spájalo umenie a veda,“ povedal. Podľa primátora Richarda Rašiho získavajú Košičania nový unikátny priestor, ktorý rozširuje historické centrum mesta a ktorý má nielen košický a slovenský, ale aj európsky rozmer. Prehliadka Kasární/Kulturparku začala v Steel Parku – Kreatívnej fabrike, ktorý je ich súčasťou a v ktorom v súčasnosti prebieha testovacia prevádzka. Pri vchode do budovy účastníkov otváracieho ceremoniálu privítal prezident spoločnosti U. S. Steel Košice George F. Babcoke. „Steel Park – Kreatívna fabrika je výsledkom spolupráce U. S. Steel Košice, Technickej univerzity v Košiciach, Slovenskej akadémie vied a Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach,“ pripomenul a zdôraznil, že jeho realizácia by nebola možná bez podpory ministerstva kultúry, samosprávy mesta i kraja. „Dúfame, že tento projekt naštartuje technické a vedecké myslenie v povedomí mladých ľudí v meste i celom regióne,“ vyjadril presvedčenie a okrem iného vyslovil želanie: „Technika a inžinierstvo sú v kreatívnej fabrike podané hravou formou, veríme, že bude mládež nielen vzdelávať, ale aj inšpirovať. Hádam z nej v budúcnosti vyrastú lídri slovenského priemyslu.“ Priestory kreatívnej fabriky potom zaplnili hostia. Minister Marek Maďarič, primátor Richard Raši, riaditeľ neziskovej organizácie Košice 2013 Ján Sudzina, ale aj ďalší si v sprievode prezidenta košickej oceliarne Georgea F. Babcoka a topmanažérov firmy so záujmom pozreli exponáty na všetkých troch podlažiach a v rámci testovacej prevádzky si niektoré aj vyskúšali. „Myslím si, že Steel Park úplne ideálne zapadá do moderne vnímanej kultúry,“ povedal pre Oceľ východu po prehliadke Steel Parku minister kultúry SR Marek Maďarič. „Projekt nie je odtrhnutý od reality, lebo vychádza z podmienok tunajšieho najvýznamnejšieho podniku. Už po takej krátkej prehliadke je jasné, že deti budú fascinovať všetky možnosti, ktoré si tam budú môcť vyskúšať. A to hravou a modernou formou, v ktorej sa prelína technika, veda, ale občas tam preblesne cez kreativitu aj umenie. Považujem to za renesančnú symbiózu.“ Magdaléna FECURKOVÁ Foto: Jana ŠLOSÁROVÁ
Záujemcov o techniku obslúži aj robot
Kto by nevidel aspoň jeden z bohatej ponuky filmov, kde sa to priam hemží humanoidnými robotmi? Sú na nerozoznanie od človeka, dokážu všetko čo on, ba, samozrejme, oveľa viac. Aj keď fantáziou scenáristi oplývajú viac než dosť, nemusí byť a iste ani nebude, veria mnohí, nedosiahnuteľnou. Veď aj dnes už existujú roboti, čo sa vzhľadu týka, takmer na nerozoznanie od ľudí. Dokážu na svoje okolie nielen reagovať, ale aj spätne pôsobiť. Pravda, podľa inštrukcií človeka, ktorý ich naprogramoval. "Pozornosť odborníkov sa v súčasnosti zameriava, okrem iného, na zosúladenie a koordináciu dvoch a viacerých robotov. Poviem príklad. Vezmite si podiel robotov na záchranárskych prácach po zemetraseniach alebo iných živelných pohromách, trebárs pod zemou, kde človeka poslať nemožno. Ako docieliť, aby jeden robot zodvihol obrovský balvan, druhý vytiahol človeka, ďalší skontroloval jeho zranenia, zhodnotil situáciu a začal poskytovať prvú pomoc? Ktovie, možno sa takéto a podobné výzvy stanú blízke dnešným deťom, zamilujú si svet techniky a začnú ich riešiť. Aspoň to je jedným z cieľov našich exponátov v Steel Parku," mieni Ján Semjon z katedry výrobnej techniky a robotiky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach. Exponátov, na ktorých pracuje spolu s ďalšími šiestimi kolegami, bude dovedna päť. Jedným z nich je napríklad robotický futbal, v ktorom sú Košičania vskutku dobrí. Vo svojom talóne už majú z majstrovstiev sveta zlaté, strieborné i bronzové medaily. Zahrať si ho budú môcť aj návštevníci kreatívnej fabriky. "Ihrisko bude mať rozmery 1000 x 1600 milimetrov, futbal na ňom budú hrať tri roboty proti trom, po jednom z nich na oboch stranách budú môcť pomocou joysticku ovládať návštevníci centra. Už je skoro hotové. Poznáte filozofiu prívržencov tejto hry? Postaviť proti sebe vo futbale v roku 2050 ľudí proti robotom," vraví s úsmevom Ján Semjon. Poukázať na problematiku ochrany životného prostredia je zase poslaním ďalšieho exponátu z dielne tímu katedry výrobnej techniky a robotiky - lisu na plechovky, ktorý nájdu návštevníci hneď na prvom podlaží Steel Parku pri nápojovom automate. "Chceme, aby si deti uvedomili, že pri ľudskej činnosti vzniká odpad, s ktorým by sme sa mali nejakým spôsobom vyrovnať a spracovať ho, aby sa jeho recyklovaním kruh uzavrel. V automate sa budú dať zlisovať rôzne plechovky od nápojov. Celý proces lisovania, ktorý sme vypočítali, navrhli a vyskúšali, bude prebiehať pod plexisklom, bude teda ľudským okom viditeľný. Zlisované plechovky spadnú do priesvitnej nádoby," vysvetľuje J. Semjon a dodáva, že lis bude fungovať na spôsob ručnej páky. Okrem zásobníka na prístrihy, z ktorých lis vyrobí karosériu autíčka a robotického ramena podávajúceho deťom list s vytlačeným aktivitami, ktoré v Steel Parku absolvovali, uzatvára päticu exponátov Rubikova robotická kocka. Návštevník ju pomocou sústavy tlačidiel rozloží. Systém najprv analyzuje, čo sa stalo, potom manipulátor kocku podľa farieb vyskladá. Zatiaľ to s pomocou programátorov zvládne za tri a pol minúty. Tím sa však tento čas snaží ešte viac skrátiť...
Zviditeľníme neviditeľné magnetické pole
Vedúci oddelenia didaktiky fyziky v Ústave fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach Marián Kireš je jedným z tímu spoluriešiteľov projektu Steel Park - Kreatívna fabrika. "V snahe propagovať štúdium učiteľstva fyziky, ale aj štúdium vedeckého zamerania fyzika dlhodobo realizujeme rôzne popularizačné podujatia v rámci aktivít Science on stage, Noc výskumníkov, MasterClasses, ktoré sa stali súčasťou riešenia viacerých projektov. Máme teda v tomto smere skúsenosti, ktoré sú veľmi blízke myšlienke a zameraniu Steel Parku. Projekt nás oslovil a preto naša univerzita doňho v spolupráci s Technickou univerzitou v Košiciach a ústavmi Slovenskej akadémie vied s veľkou chuťou vstúpila," konštatoval. Keďže docent Kireš a jeho kolegovia reprezentujú Ústav fyzikálnych vied, kde je jedným z dominantných smerov výskum magnetických vlastností materiálov, mimochodom spolupracujú aj s košickou oceliarňou na riešení problematiky magnetických vlastností plechov, netreba hádať, aké zameranie budú mať exponáty, ktoré majú na starosti. "Pravdaže magnetické. Priestor však dostanú najmä také, ktoré sú z pohľadu školského vzdelávania atraktívne. Demonštrovať majú to, čo deti v bežnom živote okolo seba síce majú a môžu vidieť, ale možno nie celkom rozumejú princípom, ako veci okolo nás fungujú," dodal. Vedci z Univerzity P. J. Šafárika pracujú na desiatich exponátoch, pomocou ktorých sa budú snažiť sprístupniť detským návštevníkom kreatívnej fabriky krásy magnetizmu. "Spomeniem napríklad exponát padajúce magnety, ktorý bude demonštrovať interakciu magnetického poľa a kovového materiálu alebo zviditeľnenie magnetického poľa prostredníctvom nádoby s kvapalinou, v ktorej sú kovové piliny. Deti do nej vložia cez tunel magnety, dôsledkom čoho sa piliny usporiadajú do smeru magnetického poľa. Obrazec predstavuje siločiary magnetického poľa vložených magnetov. Alebo ďalší exponát - magnetické pružiny. Klasickú pružinu pozná väčšina detí. Nájdu ju napríklad v prepisovačke, dospelí zasa v tlmičoch áut. Vedia teda, že je to potrebná vec v bežnom živote, ktorá sa stará o tlmenie nárazov, zatláčanie predmetov a podobne. Ukážkou magnetickej pružiny sa snažíme o podporu ich tvorivého myslenia a hľadania nových možností využitia klasického princípu pružiny," vysvetlil princípy časti exponátov Marián Kireš. Atrakciou zábavného technického centra, ktorú budú môcť vidieť v prezentačnom stane Steel Parku - Kreatívnej fabriky aj účastníci druhého ročníka Family Safety Day, bude Gaussovo magnetické delo demonštrujúce princípy odovzdávania energie a postupného urýchľovania gulôčky. "Naším spoločným cieľom je poskytnúť detským návštevníkom kreatívnej fabriky prostredníctvom exponátov trocha priestoru na hranie, ale zároveň predstaviť im fyzikálny jav, vlastnosť, či správanie sa rôznych materiálov. A že takéto centrum vzniká aj v Košiciach? Konečne! Fakt, že sa v našom meste v spolupráci s U. S. Steel Košice niečo také podarí, je aj z hľadiska celého Slovenska úžasná vec," doložil Marián Kireš.
Ako na separáciu kovového odpadu
Ako na separáciu kovového odpadu Pedagógovia košických základných škôl, ktorí sa na prezentáciách spoločnosti U. S. Steel Košice podrobnejšie oboznámili so zameraním budúceho Steel Parku, oceňujú hlavne fakt, že deti si budú môcť prácu na nejednom exponáte priamo vyskúšať. Lebo jedno je naučiť sa niečo "drilovaním" z kníh, iné je zasa pochopiť fyzikálne či chemické procesy cez priame, hmatateľné uchopenie vecí a cez osobnú skúsenosť. Takúto príležitosť ponúka aj ďalší exponát, ktorý školáci budú môcť nájsť a vyskúšať na druhom podlaží kreatívnej fabriky. Imitácia elektromagnetického žeriavu, ktorú má pod palcom spolu s ďalšími zapálenými ľuďmi Martin Mantič z katedry konštruovania, dopravy a logistiky Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, bude pre školákov istotne nielen zdrojom poučenia v oblasti viacerých vedných disciplín, ba i zvyšovania povedomia na úseku životného prostredia, ale nesporne aj zábavy. "Zariadenie bude rozhodne pútavým a hravým exponátom. Aj preto sme presvedčení, že tak ako ostatné, aj tento exponát deti zaujme," mieni Martin Mantič. "Poslúži ako skvelý model ukážky separácie kovového odpadu. Pôjde v podstate o imitáciu mostového žeriavu s teleskopom, na ktorom bude umiestnený elektromagnet, ktorý bude premávať po štyri až päťmetrovej dráhe na začiatku a konci ktorej budú umiestnené dve nádoby. Úlohou detských návštevníkov bude prenášať časti kovového odpadu z jednej nádoby do druhej." Cieľom okrem iného je, aby si školáci osvojili, že magnetizmus sa dá využiť v priemyselnej praxi, okrem mnohých iných užitočných vecí, aj na oddeľovanie kovových častí od iného odpadu, napríklad plastového. Teda na separovanie alebo na inú manipuláciu s kovom. "Pri jeho návrhu a koncipovaní sme brali do úvahy samozrejme aj bezpečnostné hľadisko," pokračuje Martin Mantič, "Riešili sme to tak, že v bezpečnej vzdialenosti od stredu dráhy bude nainštalovaný pevný pult s ovládacími tlačidlami, ktorý bude fungovať na rovnakom princípe, ako v riadnej výrobnej prevádzke. Zorné pole návštevníkov, ktorí budú pult ovládať, bude zvolené tak, aby videli celý priebeh najprv vyberania a potom aj nakladania odpadu," vraví Martin Mantič, ktorý spolupracuje spolu s odborníkmi z Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach a Slovenskej akadémie vied aj na ďalších dvoch exponátoch budúcej kreatívnej fabriky – magnetickej lávke a elektrónovom mikroskope. Prácu so zariadením "okorení" svetelná i zvuková signalizácia, ktorá bude demonštrovať jednotlivé úkony zariadenia – zdvih či prenos bremena. Na exponáte pracuje i špecialista projekcie a konštrukcie z inžiniersko-technických služieb spoločnosti U. S. Steel Košice Milan Zolota.
Vyrobiť karosériu auta nie je len tak
Juraj Hudák je naslovovzatý strojár. Vraví, že pracovať na tomto projekte, aj keď mu to zaberá veľa času, je preňho výzvou. Priznáva, že už robil aj zložitejšie veci, ale pre detských zákazníkov zato nevyrábal. A vyrobiť určitú vec tak, aby naozaj fungovala, nie je len tak. Papier, výkresy, znesú všetko. Aj tolerancie, aj odchýlky. Ale konečný produkt sa dosiahne veľmi veľmi ťažko, podotýka. Napríklad také malé autíčko. Práve na ňom pracuje vysokoškolský pedagóg, ktorý na katedre technológií a materiálov Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach odhaľuje študentom tajomstvá strojárskych technológií. S malým suvenírom v podobe autíčka najmä vďaka nemu odíde, sme presvedčení že plný dojmov, zo Steel Parku - kreatívnej fabriky každý, no najmä malý návštevník. "Autíčko bude pozostávať zo štyroch častí. Koliesok, osky, podvozku a karosérie," vyratúva v dielni, kde trávi v ostatných dňoch veľa času Juraj Hudák. "V Steel Parku nebude, akoby si niekto predstavoval, nejaký automat, do ktorého na jednom konci vložíte kus plechu a z ktorého na druhom konci vyjde hotové autíčko. Takto to nefunguje. Navyše, nemalo by to žiaden výukový, výchovný, ani vzdelávací cieľ. Dieťa musí pochopiť," dodal so širokým úsmevom, "že jedine tvorivou a cieľavedomou prácou vzniká výrobok. Zistiť ako, na čom, na akých nástrojoch a pomocou čoho istý výrobok vzniká. Že tu funguje princíp sily, plastickej deformácie, pochopí čo je strihanie, ťahanie a všetky ďalšie operácie a výrobné procesy..." Nad tým, ako bude celý proces "výroby" autíčka priamo v Steel Parku na jeho treťom podlaží vyzerať, autori projektu dlho rozmýšľali. Zvažovali pri tom všetky za a proti, do úvahy brali najmä bezpečnostné hľadisko. "Celý montážny pult bude pozostávať z niekoľkých častí. Bude ho obsluhovať edukátor, ktorý každý úkon slovne popíše. Proces začne aktiváciou zásobníka, ktorý vydá vrecúško s prístrihom, z ktorého sa bude ťahať karoséria a tiež so zmontovaným podvozkom. Karosériu vyrobí obsluha "linky" pomocou štyroch nástrojov - cez ťahanie, strihanie, preťahovanie, rozširovanie až po kalibráciu tvaru. Posledným úkonom bude nasunutie karosérie autíčka na podvozok a zahnutie výstupkov, ktorými sa pripevní karoséria k podvozku. Záležať už bude na dieťati ako si hotový výrobok kreatívne dotvorí nálepkami, z ktorých si bude môcť ľubovoľne vybrať." Do mája, keď budú musieť byť všetky nástroje na autíčko vyrobené a k dispozícii, už veľa času neostáva. Juraj Hudák vraví, že čas ho netlačí, ale aby bol termín v pohode je na katedre za podpory jej vedúceho Emila Spišáka vytvorený tím, do ktorého sú zapojení aj ďalší kolegovia - Miroslav Tomáš, Peter Ižol. A tiež osem študentov končiacich ročníkov realizujúcich sa hlavne pri konštruovaní nástrojov, tvorbe výkresovej dokumentácie, ale aj pri výrobe častí nástrojov. Pôsobí tu však iné napätie. "Všetko je síce experimentálne overené, ale... Teraz ide do tuhého. Podstatnú časť nástrojov, a najmä ich tvarové časti, ktoré sú z nástrojovej ocele, vyrobíme tu na katedre," vysvetľuje, pričom dodáva, že do výroby podvozku a jeho montáže na katedre chce vtiahnuť aj študentov. "Je to napríklad nástroj na strihanie prístrihu, nástroj na ťahanie tvaru karosérie či rozširovací nástroj a ďalšie. Ostatné nástroje a komponenty sa vyrábajú inde." Netreba hádať, z akého plechu sa budú autíčka vyrábať. Pôjde o obalový plech akosti TS 245 s hrúbkou 0,30 milimetra z produkcie U. S. Steel Košice. Materiál na prvých tisíc kusov karosérií a podvozkov je už pripravený.
Čo odhalí elektrónový mikroskop
V Kasárňach/Kulturparku na Kukučínovej ulici v Košiciach rastie zábavné technické centrum Steel Park - Kreatívna fabrika. Neobvyklá expozícia v Košiciach, ktoré sú v tomto roku európskym hlavným mestom kultúry, vtiahne najmä detských návštevníkov do prostredia továrne a ponúkne im interaktívne hranie sa. Realitou sa stáva vďaka intenzívnej a jedinečnej spolupráci garanta projektu - spoločnosti U. S. Steel Košice s Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach, pracoviskami Slovenskej akadémie vied v Košiciach a vďaka spoločnému zámeru - spopularizovať medzi deťmi a mladými ľuďmi príťažlivou, nezvyklou a kreatívnou formou svet techniky a technológií. V seriáli článkov odhaľujeme zo zákulisia Steel Parku - Kreatívnej fabriky viac. Prostredníctvom rozhovorov s ľuďmi, ktorí stoja za jej zrodom a predstavením najzaujímavejších exponátov a ich tvorcov. Už ste niekedy videli ako vyzerá pod mikroskopom s dvestonásobným zväčšením krídlo muchy? Paráda! Príroda je neuveriteľným staviteľom! Nečudo, že elektrónový mikroskop, ktorý umožňuje pozorovať materiál pri tisíc až stotisíc násobnom zväčšení bude súčasťou exponátov budúcej kreatívnej fabriky. Pracuje na ňom rôznorodý tím odborníkov z Technickej univerzity v Košiciach. Martin Mantič z katedry konštruovania, dopravy a logistiky strojníckej fakulty, Mária Hagarová a Marek Vojtko z katedry náuky o materiáloch hutníckej fakulty a Boris Vaitovič z fakulty umení dávajú dokopy úžasný produkt - model zväčšovacieho zariadenia. Kým strojár si zobral na starosť konštrukčný návrh tvaru, ovládanie modelu a prípravu výkresovej dokumentácie, život mu napokon vdýchnu spolu s dizajnérmi hutníci. Spoločná práca, vravia zainteresovaní, prináša úžitok všetkým. "Celý tento projekt," potvrdil Martin Mantič, "spojil viac než kedykoľvek predtým medzi sebou fakulty s rôznorodým zameraním. Je to fajn, práca nielen na tomto, ale aj ostatných exponátoch budúceho Steel Parku je previazaná. Nerobí na nich len jeden človek, jedno pracovisko, či jedna fakulta..." "Doma si malé objekty zväčšujete lupou, v škole napríklad pomocou biologického mikroskopu, ale akonáhle máte možnosť vidieť materiál pri tisíc alebo dokonca desaťtisícnásobnom zväčšení, to je už úplne iný pohľad. Uvedomíte si pri tom," priblížila pozadie významu demonštrácie elektrónového mikroskopu Mária Hagarová, "že napríklad jeho vonkajšia plocha, ktorú vy vidíte očami ako hladkú, je vlastne reliéfna, že má svoju stavbu, ktorá nie je náhodná, ako by sa mohlo zdať. Elektrónový mikroskop vám veľa napovie ak idete napríklad analyzovať lomovú plochu po havarijnom stave materiálu. Ja vravím, že "materiál si pamätá". Vie, kde sa porušenie začalo, kde má svoje najslabšie miesto, ako sa porušenie šírilo, akú úlohu pri tom zohrali vonkajšie vplyvy a prečo sa to skončilo práve havarijným stavom. Iný príklad? Je dôležité poznať podstatu materiálu, ak ho chcete použiť v takých či onakých podmienkach. Nemôže ísť o náhodný výber alebo si poviem, že tento materiál je lacný a celkom dostupný, tak ho použijem. Potom zistíte, že ste spravili chybu, lebo ste nepoznali jeho štruktúru a vlastnosti. Spoznať ich pomáha, pri kovových materiáloch, práve elektrónová mikroskopia. Som presvedčená, že deti, ktoré sú prirodzene zvedavé, tento exponát určite zaujme." Model elektrónového mikroskopu bude pracovať na báze počítačového programu. Dieťa si vyberie objekt, ktorý chce pozorovať a vyberie si aj jeho zväčšenie. Zámerom je, aby videlo nielen rôzne zväčšený obraz objektu, ale aj jeho stavbu a jeho usporiadaný systém. Tvorcovia exponátu rátajú nateraz so štyrmi objektmi pozorovania. "Bude medzi nimi blcha a určite aj jeden kovový materiál. Zvyšné dva objekty vyberieme po dohode s pánom Vaitovičom," dodala na záver Mária Hagarová.
Výberové konanie
Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. a Záujmové združenie právnických osôb Steelpark - Kreatívna fabrika vyhlasujú výberové konanie na pracovnú pozíciu: Metodik interaktívneho centra Steel Park ZAMESTNÁVATEĽ: Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o. INFORMÁCIE O PRACOVNOM MIESTE · Miesto výkonu práce: Košice · Ponúkaný plat (brutto): 800 € · Predpokladaný termín nástupu: 01.05.2013 · Druh pracovného pomeru: plný úväzok NÁPLŇ PRÁCE, PRÁVOMOCI A ZODPOVEDNOSTI: · vedenie a rozvoj centra, · vedenie administratívnej agendy centra, · organizovanie návštev, školských výletov, · aktívna komunikácia so školami v meste Košice a okolitom regióne · propagovanie centra v meste a regióne, prípadne severné Maďarsko · pravidelný reporting · nadväzovanie spolupráce s inými vedeckými centrami · organizovanie sprievodných výstav z iných centier · aktualizácia textov na webovej stránke centra · tvorba projektov zabezpečujúcich trvalú udržateľnosť centra Steel Park INÉ VÝHODY · služobný notebook · služobný mobil · zaujímavá práca v kreatívnom dynamickom tíme · medzinárodné kontakty POŽIADAVKY NA ZAMESTNANCA Požadované vzdelanie · vysokoškolské, II. stupňa Zameranie, odbor: · ekonomické zameranie výhodou Prax v oblasti marketingu, z vedenia tímu a inštitúcie · Výhodou Znalosti Jazykové znalosti: · Anglický jazyk - aktívne · Maďarský jazyk - výhodou Administratívne a ekonomické znalosti: · Hospodárska korešpondencia - pokročilý Počítačové znalosti - používateľ: · Microsoft Excel - základy · Microsoft Word - pokročilý · Microsoft PowerPoint - pokročilý Vodičský preukaz · Skupina B Osobnostné predpoklady a zručnosti · organizačné schopnosti · reprezentatívne vystupovanie · time management · zodpovednosť · časová flexibilita · lojalita · prax z riadenia tímu alebo inštitúcie výhodou · prezentačné a komunikačné zručnosti · tvorba projektov na získanie ďalších finančných príspevkov · znalosti v oblasti kultúry · znalosti v oblasti audiovizuálnej techniky INFORMÁCIE O ZAMESTNÁVATEĽOVI: Košice - Európske hlavné mesto kultúry, n.o. bola založená v r. 2008 potom, čo mesto Košice získalo tento prestížny titul. Jednou z kľúčových investícii je rekonštrukcia bývalých kasarní na kultúrne centrum Kasárne/Kulturpark. INFORMÁCIE O INTERAKTÍVNOM CENTRE STEEL PARK Interaktívne centrum Steel Park bude sídliť v štvorpodlažnej budove v areáli kultúrneho centra Kasárne/Kulturpark na Kukučínovej ulici v Košiciach. Expozícia demonštrujúca výrobu ocele vzniká v rámci aktívnej spolupráce Mesta Košice, Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013, n.o., Technickej univerzity, Univerzity P. J. Šafárika, Slovenskej akadémie vied a hlavného garanta výstavy spoločnosti U. S. Steel Košice. Viac ako 50 interaktívnych exponátov je určených pre deti v školskom veku. Výstava pútavou formou kontinuálnej hry podnecuje kreativitu a zvýrazňuje dôležitosť cieľov - environmentálna zodpovednosť a bezpečnosť KONTAKT: Žiadosti posielajte na adresu: steelpark@kulturpark.sk Termín uzávierky prihlášok: 10. 4. 2013 do 12.00 hod. Nevyhnutnou súčasťou Vašej žiadosti je: · životopis · motivačný list · stručná vízia fungovania Interaktívneho centra Steelpark (max. 2 strany formátu A4)
Základné fyzikálne zákony a princípy nepustia
V Kasárňach/Kulturparku na Kukučínovej ulici v Košiciach rastie zábavné technické centrum Steel Park - Kreatívna fabrika. Neobvyklá expozícia v Košiciach, ktoré sú v tomto roku európskym hlavným mestom kultúry, vtiahne najmä detských návštevníkov do prostredia továrne a ponúkne im interaktívne hranie sa. Realitou sa stáva vďaka intenzívnej a jedinečnej spolupráci garanta projektu - spoločnosti U. S. Steel Košice s Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach, pracoviskami Slovenskej akadémie vied v Košiciach a vďaka spoločnému zámeru - spopularizovať medzi deťmi a mladými ľuďmi príťažlivou, nezvyklou a kreatívnou formou svet techniky a technológií. V seriáli článkov odhaľujeme zo zákulisia Steel Parku - Kreatívnej fabriky viac. Prostredníctvom rozhovorov s ľuďmi, ktorí stoja za jej zrodom a predstavením najzaujímavejších exponátov a ich tvorcov. Členom mnohopočetného tímu odborníkov zo Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, ktorý pracuje na nejednom exponáte budúcej kreatívnej fabriky, je aj Jozef Kuľka z katedry konštruovania, dopravy a logistiky. Ako pedagóg vedie cvičenia a prednáša o zdvíhacích zariadeniach, najmä o výťahoch a žeriavoch. Aj mostových. Takých, akých máme vo fabrike neúrekom. S úsmevom len tak, akoby mimochodom, podotkol, že sa spolupodieľal na viacerých projektoch, ktoré katedra riešila pre košické železiarne. "Sme dobrí, okrem iného, v expertnom posudzovaní zostatkovej životnosti žeriavových dráh a žeriavov. Jednoducho, na základe štatistických metód vieme predpovedať, ako dlho ešte môže byť to ktoré zariadenie v prevádzke," ozrejmil praktickosť výsledkov prác na zadaniach. "Pre U. S. Steel Košice sme robili väčšie merania pred vyše rokom a pol na vysokých peciach. Napríklad na vysokej peci číslo jeden sme pozorovali správanie sa plášťa pri nábehu zariadenia do opätovnej prevádzky a potom i počas jej niekoľkých dní. Na odhaľovaní hraničných hodnôt namáhania plášťa sme strávili on-line dvadsaťšesť dní," vrátil sa Jozef Kuľka do nedávnej minulosti a poznamenal, že takýto druh meraní urobili ako prví v Európe. Vo svete ich predbehli len v Brazílii. K spolupráci na budovaní Steel Parku sa nedostal ani Jozef Kuľka, ani jeho kolegovia, náhodou. Oslovili ich ako odborníkov na zdvíhaciu a dopravnú techniku. Za spoluprácu hovorili aj výborné referencie. Jozef Kuľka dostal na starosť plošinu s navijakom. Alebo jednoducho výťah. Ručný. "Slúžiť má na transport detí z prvého na druhé podlažie Steel Parku a chceli by sme na ňom školákom vysvetliť základné princípy jeho fungovania," ozrejmil. "Pasažier vojde, rátame s čipovou kartou, do kabíny, zatvorí ju a z jedného poschodia na druhé sa dokáže vyšplhať vlastnou silou. Ide pritom o demonštráciu základných fyzikálnych zákonov a vysvetlenie princípu páky a princípu prenosu trecej sily. Školáci by napríklad z hodín fyziky mali vedieť, že v prípade princípu páky veľká sila na malom ramene dokáže to isté, čo malá sila na veľkom ramene. Aj keď si dieťa v kabíne môže povedať, že nie je možné dostať kabínu hore len vlastnou silou, hoci ako to bude preňho neuveriteľné, dokáže to." Výťah, na jeho elektro častiach a zabezpečovacích prvkoch pracuje tím z inžiniersko - technických služieb U. S. Steel Košice, prejde riadnou inšpekciou, musí spĺňať všetky bezpečnostné predpisy, ktoré platia pre prevádzku takýchto zariadení. Dvojkruhový systém ochrany chcú doplniť aj tretím. Šachta bude ohradená, pod kabínu sa nikto nedostane. "Kompletnú konštrukciu, teda kabínu i šachtu, navrhujeme my, model už máme hotový, čakáme, kedy dostaneme k dispozícii definitívne rozmery. Na základe našej projektovej dokumentácie zariadenie vyrobí externá firma," poznamenal Jozef Kuľka na záver.
Na slovíčko s Jurajom Kobanom a Borisom Vaitovičom
V Kasárňach/Kulturparku na Kukučínovej ulici v Košiciach rastie zábavné technické centrum Steel Park - Kreatívna fabrika. Neobvyklá expozícia v Košiciach, ktoré sú v tomto roku európskym hlavným mestom kultúry, vtiahne najmä detských návštevníkov do prostredia továrne a ponúkne im interaktívne hranie sa. Realitou sa stáva vďaka intenzívnej a jedinečnej spolupráci garanta projektu - spoločnosti U. S. Steel Košice s Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach, pracoviskami Slovenskej akadémie vied v Košiciach a vďaka spoločnému zámeru - spopularizovať medzi deťmi a mladými ľuďmi príťažlivou, nezvyklou a kreatívnou formou svet techniky a technológií. V seriáli článkov odhalíme zo zákulisia Steel Parku - Kreatívnej fabriky viac. Prostredníctvom rozhovorov s ľuďmi, ktorí stoja za jej zrodom a predstavením najzaujímavejších exponátov a ich tvorcov. Nesporne k nim patrí tím kreatívcov z Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Keď sme sa jej dekana Juraja Kobana len tak skusmo na začiatok opýtali, čo mu ako prvé napadne, keď sa povie Steel Park, len sa usmial. A potom prezradil: "Predovšetkým dva roky roboty a diskusií na tému, ako by mal vyzerať projekt, ktorý by kreatívnym spôsobom vychovával mládež k tomu, aby svoju budúcnosť spájala s technikou a s kreatívnym myslením. Naša fakulta bola už pri samotnom ideovom zrode Steel Parku. V spolupráci s útvarom Riaditeľa pre vonkajšie vzťahy U. S. Steel Košice sme dali dokopy program a pracoviská našej fakulty, to znamená architektúra, dizajn, výtvarné umenie a intermédiá, si rozdelili jednotlivé úlohy. Pracujú na celkovom koncepte i na jednotlivých parciálnych častiach a zároveň zabezpečujú dizajnovú, grafickú a multimediálnu podporu pre tvorcov technických a technologických exponátov." Boris Vaitovič z katedry výtvarných umení a intermédií doložil, že záber dizajnovo-vizuálnych a mediálno-interaktívnych tímov, ktoré na konečnej podobe Steel Parku pracujú, je pomerne široký. Za mimoriadne dôležitú označil aj spoluprácu s ostatnými zainteresovanými subjektmi. Takým je medzi inými Stredná odborná škola v Košiciach-Šaci. Juraj Koban podotkol, že ide o ich ťažiskového partnera, keďže v Šaci prebieha výroba jednotlivých prvkov interiéru predovšetkým zo železa, ktoré nadizajnovali kreatívci z fakulty umení. Projekt Steel Park - Kreatívna fabrika má byť jedinečný. Potvrdzuje to aj Juraj Koban. Vraví, že všetky mestá, ktoré majú rovnaké ambície ako Košice, buď takéto centrá už majú alebo ich momentálne budujú. Keď všade vo svete cítia potrebu pracovať s mládežou v oblasti kreatívneho myslenia, nevie si predstaviť, žeby naše mesto malo ostať bokom. "Sám som podobné centrá v zahraničí navštívil, ale to naše bude po dokončení jedinečné. Vďaka svojmu špecifickému zameraniu - prezentácii procesu, ktorý začína kdesi pod zemou pri ťažbe surovín a končí vo vesmíre. Táto línia a čitateľnosť celého procesu sú tým jedinečným, čo ho líši od iných centier, ktoré sú zväčša zamerané na matematické, fyzikálne a chemické hračky. Deti sa v nich hrajú to, čo sa učia v škole. V našom prípade vojde dieťa do procesu, ktorý je multidisciplinárny a nepokrýva len jednu oblasť. V Steel Parku bude nadväzovať jedna oblasť na druhú, a to od baníctva, cez hutníctvo, strojársky priemysel, elektrotechniku až po biomedicínske odbory. Projekt robí nakoniec výnimočným aj to, že ľudia, ktorí pracujú na exponátoch kreatívnej fabriky, sú vo svojom odbore odborníkmi minimálne európskeho rangu. To, čo ponúkajú, je skutočne vedecké poznanie a práve participácia Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Slovenskej akadémie vied na projekte U. S. Steel Košice garantuje možnosť inovácie jednotlivých produktov v Steel Parku aj v budúcnosti." Boris Vaitovič kvituje, že spoločný zámer dal dokopy skutočne široký tím ľudí rôzneho zamerania. "Tím sa stretáva každú druhú stredu a prezentuje kvalitu, o ktorej verím, že sa raz prejaví aj pri iných projektoch. Veľmi silným signálom podľa môjho názoru je," konštatoval, "že človek, ktorý žije v Košiciach, môže svoj život s týmto mestom nadlho spojiť a naplniť ho. Povediac si - áno, sú tu ľudia, ktorí riešia kozmické veci, ultranízke teploty, dokážu snímať atomárne obrazy, ale aj programovať veľké metalurgické procesy. Neodkazujeme na niečo, čo sa deje kdesi vo svete, napríklad v Silicon Valley, či na Bajkonure. Sú to všetko veci, ktoré možno reálne zažiť tu, v Košiciach. To dôležité sa povie na jednom mieste a jedným dychom," dodal na záver.
Ako rastie kreatívna fabrika
Partneri na obhliadke staveniska Kulturpark Obhliadku staveniska bývalých Kasární kpt. Jaroša, kde rastie nová kultúrna dominanta Košíc Kulturpark, no predovšetkým budovy budúceho Steel Parku, na zriadení ktorého participuje spoločnosť U. S. Steel Košice s Technickou univerzitou Košice, Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach a košickými pracoviskami Slovenskej akadémie vied, absolvovali vo štvrtok 15. novembra 2012 v sprievode primátora mesta Košice Richarda Rašiho prezident košickej oceliarne David J. Rintoul a viceprezidentka pre riadenie externých služieb a vzťahov Elena Petrášková. Štvorpodlažný nepodpivničený objekt budúcej kreatívnej fabriky je v rukách stavbárov už niekoľko týždňov, pracujú aj počas sobôt aj nedieľ. V čase návštevy mali už za sebou betonáže prvých dvoch stropov, ostávalo im dokončiť ešte jednu stropnú dosku. Na objekte je položená nová strešná konštrukcia. Napriek tomu sú stavbári v sklze. Podľa vyjadrenia stavbyvedúceho Mariána Schwarza bude budova ukončená a odovzdaná do užívania najneskôr v máji budúceho roku. „Viac než polovicu prác máme za sebou a aj keď sme čo sa týka technológií, inžinierskych sietí a rozvodov len v začiatkoch, tieto procesy prebiehajú veľmi rýchlo, dajú sa zvládnuť vo veľmi krátkom čase,“ uviedol za stavebný dozor Miroslav Šarický.
Predstavili aj exponáty pre budúci Steel Park
Tí, čo prijali pozvanie košických ústavov Slovenskej akadémie vied, agentúry Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity, Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach a Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach na, v poradí už šiesty ročník podujatia, Noc výskumníkov 2012 a prišli v piatok 28. septembra do obchodného centra Optima alebo Centra voľného času Domino, si iste prišli na svoje. Čakali na nich desiatky stánkov s pokusmi a vynálezmi, prednášky a diskusie s vedcami a výskumníkmi, vedecko-kultúrna šou, pozorovanie Slnka a objektov večernej oblohy, premietanie populárno-náučných filmov, hry a súťaže. "Máme tu vari sto exponátov, ktoré pripravili pre návštevníkov košické pracoviská Slovenskej akadémie vied (SAV), laboratóriá Univerzity P. J. Šafárika Košice a Hutníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, " uviedol krátko po otvorení kultúrno-vedeckej šou koordinátor projektu Pavol Szabo z Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach. "Veľmi sa tešíme, že toto podujatie je každým rokom viac a viac populárnejšie, školy ho vyhľadávajú. Napríklad teraz tu máme školákov, ktorí sem prišli z celého okolia Košíc, od Michaloviec i Rožňavy...Zaují­mavé sú všetky exponáty. Ja ako fyzik by som vyzdvihol experimenty s vákuom, experimenty, ktoré sa realizujú pri nízkych teplotách a ktoré ukazujú, ako sa správa príroda, keď veci ochladíme na mínus dvesto stupňov Celzia. Zaujímavé exponáty sú napríklad v stánku geotechniky, kde miešajú rôzne minerály, prezentujú, ako môžeme čistiť kovy pomocou mikróbov. Potom sú tu kolegovia z neurobiologického ústavu, ktorí prezentujú elektrinu v ľudskom tele. Veľmi pekná je výstava archeologického ústavu, na ktorej možno obdivovať výsledky vykopávok z okolia Košíc." Košické ústavy a univerzity už dlhé roky patria k veľkým popularizátorom vedy na Slovensku. Zareagovali na oslovenie spoločnosti U. S. Steel Košice a začali spoločne pripravovať interaktívne technologicko-zábavné centrum Steel¬ Park. "Väčšina tunajších exponátov z oblasti fyzikálnych vied bude prezentovaná aj v kreatívnej fabrike Steel¬ Parku," potvrdil Pavol Szabo. Logo Steel Parku sme našli aj pri interaktívnom pieskovisku, ktoré školáci, za asistencie docenta Zoltána Tomoriho z Ústavu experimentálnej fyziky SAV Košice, doslova obliehali. "Princíp interaktívneho pieskoviska je úplne jednoduchý," vysvetlil. "3D kamera sníma výšku terénu a podľa toho, aký vysoký je, osvetľuje terén rôznou farbou. Takou, aká je na mape. Čiže vyššie pohoria sú hnedé, najnižšie položené územia sú modré... Samozrejme, farba sa dá modifikovať pomocou programu, ktorý sme na tento účel upravili." Docent Marián Kireš sa pri stánku Fyzika okolo nás z dielne Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach mal v záplave zvedavých chlapcov a dievčat spolu s kolegami čo oháňať. "Máme tu experimenty na elektromagnetické polia, ktorými sa snažíme ukázať, že energia sa prenáša v rámci poľa. Deti to poznajú z mobilných telefónov a príjmu nejakého satelitného signálu. Majú tu experimenty, kde vidia dipól a na ňom žiarovku, ktorá svieti len tak – nasáva však energiu z elektromagnetického žiarenia. Máme tu exponáty, ktoré pripravujeme pre kreatívnu fabriku Steel Park. Ide napríklad o Gaussovo magnetické delo, sú tu tiež experimenty na pôsobenie magnetického poľa. Jednoducho, magnetizmus, oceľ a veci, ktoré spolu s nimi súvisia, majú svoju perspektívu, základy o nich sa deti naučia zábavnou formou." "Exponáty, ktoré prezentujeme my," informoval RNDr. Ján Gálik z Neurobiologického ústavu SAV Košice, "sú dôkazom toho, že v našom tele prúdi elektrický prúd. Prúdi v mozgu, riadi srdce, svaly... Snažíme sa to dokázať na troch meraniach. Demonštrujeme meranie elektrickej aktivity mozgu a testujeme mieru koncentrácie alebo relaxácie, ktorými človek prechádza. Potom meriame elektrickú aktivitu srdca, vytláčame deťom výsledok na lístočku, aby vedeli doma rodičom ukázať, ako pracuje ich srdiečko. Testujeme aj elektrickú aktivitu svalov, človek pri stisku ruky napríklad vidí, ako sa mu postupne zapájajú do činnosti všetky svaly. Všetky tieto exponáty budú tiež súčasťou Steel Parku. Fungovať budú na báze interaktivity."
Mesto ocenilo talentované deti
27. júna 2012 o 10.00 hod. sa konal v Centre voľného času Domino na Popradskej ulici 7. ročník podujatia Mesto Košice deťom. Počas slávnostného ceremoniálu ocenili žiakov základných škôl a základných umeleckých škôl, ktorí v uplynulom školskom roku dosiahli významné úspechy na rôznych krajských, celoslovenských i medzi­národných súťažiach. Hlavného organizátora podujatia Magistrát mesta Košice zastupovali námestníčka primátora Renáta Lenártová a vedúca referátu školstva, športu a mládeže Mária Kavečanská. Spoločnosť U. S. Steel Košice, ktorá bola partnerom akcie, reprezentoval viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák. Vo svojom príhovore zablahoželal deťom k úspechom a skvelej reprezentácii nášho mesta. Chlapcom i dievčatám okrem iného v krátkosti priblížil projekt Steel Park – Kreatívna fabrika, ktorý vyrastie v priestoroch bývalých mestských kasární v rámci programu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013. Vecné ceny a ďakovné listy si prevzalo 64 detí.
V kasárňach vyrastie kreatívna fabrika
19. júna 2012 o 9.00 hod. Za účasti ministra kultúry SR Mareka Maďariča, primátora Košíc Richarda Rašiho, predsedu KSK Zdenka Trebuľu a ďalších osobností, medzi ktorými nechýbali prezident U. S. Steel Košice David J. Rintoul a generálny riaditeľ Doprastavu Juraj Androvič, sa uskutočnila slávnostná prezentácia investičných projektov a umeleckého programu Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013. Najväčším zo všetkých investičných projektov Košice – EHMK 2013, ktoré realizujú Ministerstvo kultúry SR, Mesto Košice, Košický samosprávny kraj a neziskové organizácie, sú Kasárne/Kulturpark. Práve v ich priestoroch, kde sa už v týchto chvíľach pohybujú stavebníci Doprastavu, odštartoval krátko po deviatej hodine dopoludnia program Ideme do finále! Prípravy mesta na rok 2013 skutočne vrcholia. Poklopkanie základného kameňa rekonštrukcie Kasární/Kulturparku predstaviteľmi všetkých zainteresovaných strán je toho tiež dôkazom. V priestoroch Kasární/Kulturparku vyrastie na troch podlažiach jednej z hlavných budov aj Steel Park – Kreatívna fabrika, na realizácii ktorej spolupracuje U. S. Steel Košice s troma vzdelávacími a vedeckými inštitúciami – Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach, Slovenskou akadémiou vied a Technickou univerzitou v Košiciach. Projekt spoza mikrofónu krátko predstavil prezident firmy U. S. Steel Košice David J. Rintoul. „K jeho realizácii,“ uviedol okrem iného, „nás viedla snaha spopularizovať medzi deťmi a mladými ľuďmi príťažlivou, nezvyklou a kreatívnou formou svet techniky a technológií.“­ Vyslovil okrem iného presvedčenie, že táto expozícia, ktorá ožije na budúci rok, bude lákavým a obľúbeným miestom nielen pre Košičanov, ale aj ľudí z celého východného Slovenska a priľahlých regiónov. Prítomné deti v prilbách a v červených plášťoch symbolizovali cieľovú skupinu, na ktorú je tento projekt prioritne zameraný. Správu o vznikajúcom Steel Parku – Kreatívnej fabrike rozniesol krátko po desiatej hodine dopoludnia ostatným Košičanom kamión, ktorý sa vydal na jazdu ulicami mesta. 19. júna 2012 o 12.00 hod. V Spoločenskom pavilóne sa na slávnostnej prezentácii programovej časti EHMK stretlo vyše päťsto hostí, partnerov a predstaviteľov odbornej verejnosti,­ medzi nimi, spolu s prezidentom USSK Davidom J. Rintoulom, aj viceprezidentka U. S. Steel Košice pre riadenie externých služieb a vzťahov Elena Petrášková, viceprezident pre ľudské zdroje Martin Pitorák a tridsaťčlenný projektový tím Steel Park – Kreatívna fabrika.
Zobraziť staršie novinky
Otváracie hodiny

Každá prvá nedeľa v mesiaci vstup do SteelParku v čase od 14:00 do 18:00 ZDARMA.

Otváracie hodiny počas školského roka 2017/2018:

Pondelok – Utorok:
09:00 – 13:00 hod. (rezervácie pre skupiny nad 15 osôb)
Streda – Piatok:
9:00    - 13:00 hod. (rezervácie pre skupiny nad 15 osôb)
14:00 – 18.00 hod. (pre verejnosť a aj možnosť rezervácie pre skupiny nad 15 osôb)
Sobota - Nedeľa:
14:00 - 18:00 hod. (pre verejnosť a aj možnosť rezervácie pre skupiny nad 15 osôb)


TEŠÍME SA NA VAŠU NÁVŠTEVU

 

Cenník

Cenník platný od 01. 01. 2014:

Prijímame kultúrne poukazy

Dieťa od 5 rokov/2,00 €
Dieťa do 4 rokov/zdarma
Dospelý/3,00 €
Študent/2,00 €
Expozícia SteelPark/školská skupina nad 10 osôb/1,00 €/1 osoba
Matematika hrou/školská skupina skupina nad 10 osôb/1,00 €/1 osoba
Bádateľské laboratórium/skupina max 16 osôb/1 €/1 osoba/1 hodina/1 téma
Rodinný 2 dospelí + 1 dieťa/6,50 €
Rodinný 2 dospelí + 2 deti/8,00 €
Rodina každé ďalšie dieťa nad 2 deti/1,50 €
Dôchodcovia nad 70 rokov a ZTP/zdarma
Oceľové autíčko/1,20 €
 

Komentované prehliadky  v cudzom jazyku/Príplatok za výklad v cudzom jazyku (angličtina): 100%, po predchádzajúcej dohode na kontaktoch martina.matisova@k13.sk, alebo tel: 055/300 93 01.

Pozn.
Za vylisované oceľové autíčko zaplatí návštevník až pri odchode zo SteelParku.
Vstupenka je v rámci dňa (návštevy) časovo neobmedzená.
Vzhľadom na charakter exponátov odporúčame vstup pre deti od 7 rokov, ale aj mladšie deti sú u nás vítané. Vstup detí do 15 rokov je možný iba v sprievode dospelej osoby, ktorá v súlade s platnými právnymi predpismi, ako zákonný zástupca maloletých detí, nesie zodpovednosť za ich bezpečnosť a ochranu života a zdravia počas prehliadky SteelParku.
Posledný vstup do centra je odporúčaný 1,5 hodiny pred zatvorením SteelParku.
Prístup pre vozičkárov: ÁNO. 

Nájdete nás

SteelPark je súčasťou areálu Kasárne/Kulturpark
SteelPark – Kasárne/Kulturpark, Kukučínova 2, 040 01 Košice

Zobraziť mapu   

Kontakty

Ing. Zuzana Filčáková – projektová manažérka SteelPark
Mobil: +421 917 178 445
Pevná linka: 055/300 93 01
E-mail: zuzana.filcakova@k13.sk

Martina Matisová – manažérka SteelPark
Pevná linka: 055/300 93 01
E-mail: martina.matisova@k13.sk

Vaše rezervácie vybavíme na e-mailovej adrese:
zuzana.filcakova@k13.sk alebo martina.matisova@k13.sk

Partneri projektu
partners
partners

Expozícia je umiestnená v priestoroch budovy Charlie, ktorá je súčasťou projektu Kasárne-Kulturpark, realizovaného v rámci prioritnej osi 7, opatrenia 7.1 "Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013" Regionálneho operačného programu a bola spolufinancovaná Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Viac informácií nájdete na www.ropka.sk, www.mpsr.sk, a tiež na www.culture.gov.sk.

ERDF: Investícia do vašej budúcnosti.